Motion nr:(153)
Rubrik: Minska stressen och segregeringen av samhället så att jämlika villkor underlättar en rättvis klimatomställning.
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Tord Björk, Ellie Cijvat, Birgitta Hedström medlemmar i Jordens Vänners bonde och urfolksutskott (Kontakta motionär)
Ort:Huddinge
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:

- Inför förbud för vinstdrivande aktiebolag att driva skolor.
- Skapa lika arbetsvillkor och återreglera förslummade branscher.
- Stärk skyddsombudens roll och anställningstryggheten på våra arbetsplatser.
- Avskaffa New Public Management i offentliga sektorn.
- Förbättra socialförsäkringarna och den gemensamma välfärden
- Genomför urbana och landsbygdsreformer som ökar lokalbefolkningens makt

Sammanfattning:
Jämlikare villkor på arbetsplatser och där folk bor behövs för att skapa grund för rättvis klimatomställning

Motiv och bakgrund:
Den ökande stressen och brist på makt över vardagens livssituation skapar grund för konsumtionsstress och möjligheter till att bygga den solidaritet som klimaträttvisa behöver. Bara genom att förändra maktförhållande i vardagen är det möjligt att genomföra den samhällsförändring som behövs och få alla delaktiga i omställningen.153

1

1

0

L