Motion nr:(16)
Rubrik: Norm mot utsläpp av fossil koldioxid behöver upprättas
Inskickad: 2021-10-23
Motionär:Gösta Alfvén, Anne von Heideman (Kontakta motionär)
Ort:Uppsala
Organisation:Läkare för Miljön
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
. Låt oss tillsammans verka för normen att det är normalt att inte släppa ut fossil koldioxid och onormalt att göra det.
. Låt statliga myndigheter med stöd av klimatforskare och ideella organisationer få till uppgift att genom utbildning och information riktad till allmänheten verka för en förändrad syn och språkbruk på våra skadliga utsläpp av fossil koldioxid.

Sammanfattning:
Parisavtalet 2015 har fastställt att världen före 2050 helt ska sluta med utsläpp av fossila gaser. Men ännu finns det inte en allmän norm i samhället som stödjer detta.
Vi bör skyndsamt verka för att politiker, industrin, media och medborgare bör var för sig och gemensamt upprätta en klimatnorm: att inte släppa ut fossil koldioxid.
För att upprätta klimatnormen behövs en folkbildningskampanj med utbildning och information till allmänheten och media samt anstiftande av påföljder mot klimatskadliga verksamheter och aktiviteter.

Motiv och bakgrund:
Det är viktigt att regler och lagar i samhället är förankrade i normer. Normen ”du ska inte döda” är reglerad i Svea rikes lagar. Att inte utsätta andra för passiv rökning är numera en norm och rökning i offentliga miljöer har följdriktigt blivit reglerad genom lagar. Detta har genomförts efter det att övertygande vetenskapliga bevis lagts fram för rökningens skadliga effekter på folkhälsan.
Utvecklingen går åt samma håll för utsläpp av fossila förbränningsprodukter såsom från bensin och olja. Vetenskapen är idag entydig om dess skadliga effekter på hälsa och klimatet. Parisavtalet 2015 har fastställt att världen före 2050 helt ska sluta med utsläpp av fossila gaser. Men ännu finns det inte en allmän norm i samhället som stödjer detta. Vi behöver komma till insikt att vi befinner oss i en övergångsfas från att tidigare ha trott att utsläpp av fossil C02 är normalt till att nu förstå att det är onormalt, då det håller på att förstöra förutsättningarna för ett bra och anständigt liv på jorden. Varje stund sker massiva utsläpp från bilar, båtar, flygplan, gräsklippare och andra förbränningsmotorer.
Detta sker i allmänhet utan kommentarer, än mindre utan uttalad plan på ändrat beteendet. Vi ser det överallt, på gatan, i trädgården, i fabriken, i vatten och i luften. Nästa alltid utan kommentarer ser vi program och artiklar i radio, TV och tidningar, som visar det dagliga skadliga beteendet. Det är viktigt att upprätta normen att inte släppa ut fossilt C02 i media och hos allmänheten. Och att ständigt framhäva den, ty annars frigör vi oss inte från den felaktiga uppfattningen, att vi kan fortsätta att leva som vi länge gjort. Och särskilt viktigt är att påpeka normen då vi bryter mot den.
Ett typexempel är biltävlingar. Det kallas för sport men är i ett planetärt perspektiv ett skadligt beteende, ett sätt, ja ett onödigt sätt att släppa ut mycket fossil C02 på. TV visar återkommande sådana händelser som något positivt utan kommentarer om det destruktiva i beteendet. Det måste bli ett slut på det.
Många lever fortfarande i tron att dödliga väderhändelser, extrema värmeböljor, skyfall, orkaner, issmältning, torka och skogsbränder är naturliga händelser orsakade av cykliska variationer i vädret och inget att oroa sig för. Oljeindustrin och politiska opportunister har satsat stora resurser och prestige för att främja klimatförnekelse och klimatskepticism. Med en ny norm blir det svårare att hålla sig kvar i denna felaktiga föreställning.
Låt väderhändelser såsom värmeböljan över västra Kanada och USA med temperaturer nära 50o C och den ökade förekomsten av svåra översvämningar i Europa och Sverige väcka större ansvar från allmänhet, media och politiker för vårt klimat. Det är inte längre normalt att släppa ut fossil C02.

Statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med klimatforskare och ideella organisationer behöver sätta upp en motkampanj mot den desinformation och vetenskapsförakt som är utbredd i delar av samhället.

Vi bör skyndsamt verka för att politiker, industrin, media och medborgare bör var för sig och gemensamt upprätta en klimatnorm: jag, du och vi, enskilt och tillsamman införlivar medvetet och i handling normen att inte släppa ut fossil C02 i enlighet med Parisavtalet.

Att det sedan är svårt att leva C02 - neutralt är en insikt vi måste leva med tills politiska förändringar, som vi medborgare måste delta i, blivit mer genomgripande.16

1

1

0

L