Motion nr:(17)
Rubrik: Avgift och Utdelning för en rättvis omställning
Inskickad: 2021-10-24
Motionär:Eva Bergenstråhle, Matts Hjertqvist, Henrik Petrén, Patrik Kroner (Kontakta motionär)
Ort:Sollentuna
Organisation:Klimatsvaret - CCL Sverige
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
Att riksdagen beslutar
1) om avgift på alla CO2-alstrande drivmedel i vägtrafiken
2) att successivt höja avgiften tills dessa drivmedel fasats ut
3) att skilja influtna avgifter från övriga skatter och inkomster
4) att dela ut dessa medel till befolkningen regelbundet
5) att medlen delas ut i lika delar till alla vuxna, halva andelar till barn och förhöjda andelar till boende i gles-och landsbygd

Sammanfattning:
Politiker måste fatta skarpare beslut för att rädda klimatet. Det är mycket bråttom, om vi ska nå Parisavtalets mål. Den amerikanska idén om Avgift och Utdelning (A&U) är ett redskap i kampen för klimatet. Som ekonomiskt styrmedel är det kraftfullt och tilltalande genom sin fördelande effekt. Det styr mot sparsamhet och omställning.
Avgiften ska inte bara gälla bensin och diesel utan också biodrivmedel, eftersom dessa också är koldioxidalstrande. Omställningen blir svårare för människor med långa avstånd till arbete, handel, vård. Därför är det rättvist med extra andel till gles- och landsbygd

Motiv och bakgrund:
Utfasningen av koldioxidalstrande drivmedel går för långsamt. Världens ledande ekonomer är ense om att ekonomiska styrmedel är mycket effektiva. https://clcouncil.org/economists-statement/. Förutom detta har förslaget Avgift och Utdelning många fördelar.
-Det gör på ett konkret sätt hela befolkningen medveten om att den brådskande klimatomställningen gäller oss alla och envar.
-Det är enkelt att administrera (t.ex. via våra skattekonton) och kan därmed snabbt komma på plats.
-Det är rättvist genom att det gynnar grupper som väljer resurssnålare färdsätt.
-Det pekar tydligt på kopplingen mellan våra egna val av färdmedel och kostnaden för stora koldioxidutsläpp.
-Genom den successiva utfasningen ger det oss tid att planera och genomföra den nödvändiga omställningen.
-Det är politiskt neutralt, eftersom det inte höjer skattetrycket, något som ofta är en tvistepunkt mellan höger- och vänsterpolitik.

Förslaget har sitt ursprung i USA, där det stöds av såväl demokrater som republikaner. Det har införts i Kanada, dels sedan länge i delstaten British Columbia, dels på nationell nivå sedan ett par år tillbaka. Även i Österrike föreslås en liknande lösning.
Styrkan i förslaget ligger i att motståndet mot höjning av drivmedelspriser sannolikt minskar genom kompensation i form av utdelning. Lika stora andelar till var och en gör att mer än hälften av befolkningen kommer att vinna på förslaget. Det är ägarna till de stora bensinslukande bilarna, som får betala mer än de får tillbaka. En kompensation till människor med dåliga allmänna kommunikationer och långa reseavstånd är rättvist och nödvändigt. Förslaget ger också en stark signal om att det är dags att tänka om. Förhoppningen att biobränslen ska låta oss köra på som vanligt är en illusion. Vi måste ställa om!
https://klimatsvaret.se

17

1

1

0

L