Motion nr:(22)
Rubrik: Förmedla kunskap inom handvävning genom välutbildade lärare
Inskickad: 2021-10-28
Motionär:Deltagarna på vävutbildningen genom vävlärare Eva Martinsson (Kontakta motionär)
Ort:FRISTAD
Organisation:Vävutbildningen på Fristads Folkhögskola
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Starta utbildning till lärare i handvävning.
Ge fler möjlighet att försörja sig på hantverk och konsthantverk genom förändrad skattepolitik.
Gynna inhemska naturmaterial framför importerade syntetmaterial.

Sammanfattning:
Handvävare är ett yrke för framtiden.
Vävning med dess material och redskap har minimal påverkan på natur och klimat.
Vävning har en lång tradition i Sverige och har alltid varit en del av en cirkulär ekonomi.
Vävning kan utövas på flera nivåer; professionellt, inom rehabilitering och som hobby.
Vävning kan utövas av människor i alla åldrar.
Vävning är en skapande process som ger välbefinnande.
Vävlärare är ett yrke med specialistkompetens.
Det finns idag ingen utbildning till vävlärare.

Motiv och bakgrund:
Idag finns ingen utbildning till lärare i handvävning. Den utbildning som tidigare fanns som en påbyggnad på textillärarutbildningen, lades ner i början av 90-talet. Det krävdes även förkunskaper i vävning för att antas till textillärarutbildningen, fram till början av 80-talet. Den djupa kunskapen om vävning som tidigare varit självklar, har alltså nedmonterats.

Att skapa något med händerna stärker självförtroendet och ger ett ökat välbefinnande. Handvävning kan utövas av alla åldrar och på flera nivåer; professionell, som hobby och inom rehabilitering. Det är inte heller könsbundet.

Kulturarvet på det textila området, där vävningen är central, har en lång tradition och har alltid varit en del av cirkulär ekonomi.
De material handvävaren använder är oftast naturmaterial, såsom ull och lin, fibrer som är nedbrytbara och giftfria och därmed skonar naturen. Lin kan odlas och förädlas i Sverige och de svenska fårens ull tas tillvara och spinnas i Sverige. Att framställa inhemskt material betyder minskade transporter som annars belastar miljön. Handvävning kan använda inhemska, miljövänliga material. Handvävare använder överskottsmaterial från industrin samt återbrukar begagnade textilier.

Handvävda tyger som vävs i vårt land kan bidra till en mer hållbar ekonomi. Med rätt stöd och skattepolitik kan en handvävare försörja sig. En vävstol går på fossilfri energi och avger ingen koldioxid. Däremot lagras CO2 i vävstolens träkonstruktion. Vävning kan alltså även ur klimatsynpunkt bli en hållbar försörjning.

Handvävare är ett yrke för framtiden. Handvävning kräver omfattande kunskaper om vävtekniker och deras konstruktion, material och redskap, efterbehandlingar samt färg och form. En gedigen utbildning av hög kvalitet till lärare i handvävning är grunden för att bibehålla och föra vidare kunskaper inom detta område till kommande generationer.22

1

1

0

L