Motion nr:(29)
Rubrik: Få fler att åka kollektivtrafik
Inskickad: 2021-10-28
Motionär:Jason Jonasson (Kontakta motionär)
Ort:Lund
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Öka antalet buss och tåg hållplatser för att motivera folk att åka med kollektivtrafiken samt göra det lättare för folk att välja bussen eller tåget.

Sammanfattning:
Bilarna som kör idag förstör både miljön och människans hälsa. Vi måste motivera folk till att vilja ta kollektivtrafiken för att få mindre bilar på vägarna. Åker fler buss eller tåg blir luftföroreningen mindre då speciellt de flesta bussarna kör på förnybart bränsle som är bättre än bensin och diesel. Minskningen av bilar förbättrar också människans hälsa. Minskningen av luftföroreningar kan minska risken för hjärt och kärlsjukdomar samt cancer. Bullret kommer också minska vilket kommer minska risken för sjukdomar som till exempel hjärtsjukdomar eller andra saker som stress och sömnbrist.

Motiv och bakgrund:
Att få fler att åka buss är bra för många anledningar. I Sverige kan man se att ca 5000 personer dör varje år på grund av luftföroreningar. Vi kan förbättra detta genom att får fler att åka tillsammans och välja bussen. Det kan alltså förbättras med en energieffektiv kollektivtrafik. De flesta bussarna som kör i de olika kommunerna idag går på biogas vilket är ett förnybart bränsle alltså ett bättre bränsle än de som de flesta bilarna går på. Om vi förbättrar luftföroreningen kommer människors hälsa förbättras. Sjukdomar som är kopplade till luftföroreningarna kan vara till exempel hjärt och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer. Genom att minska antalet bilarna som kör på vägarna kommer vi också minska bullret i samhället. Ett buller som skapar bland annat stress och sömnbrist, vilket i sin tur enligt forskningen visar att ca 300 personer i Sverige dör för tidigt på grund av hjärtsjukdomar. Tyngre fordon som bussar skapar mer buller än vanliga personbilar vilket är ett problem som man just nu försöker förbättra, genom att testa nya elbussar som varken skapar mycket buller eller släpper ut luftföroreningar. Elbussar är med andra ord en lösning på både många problem, exempel på problem som elbussar löser är då buller, luftföroreningar och sjukdomar som stress och hjärtproblem.
Varför väljer då inte många människor att ta bussen till jobbet eller skolan? Jo människan är lat. Människan är naturligt lat och letar alltid efter det mest energisnåla sättet att röra på oss, detta kan man då se som en huvudförklaring till varför vi inte tar kollektivtrafiken. För många människor är det lättare och bekvämare att ta bilen dit de ska än att ta bussen. Vad behöver vi då göra för att lösa detta problemet? Vi behöver göra det lättare och bekvämare att ta kollektivtrafiken än att ta bilen. Detta kan vi göra genom att bygga fler busshållplatser så att det finns bättre tillgång till bussar, och att en person inte måste köra hur långt som helst för att komma till den närmsta busshållplatsen. Om vi försöker göra att det finns en busshållplats inom 5 minuter till nästa alla människor så kommer det motivera fler att ta bussen eftersom det blir lättare.
Vidare behöver bussarna gå oftare så att det inte är en timme mellan körningarna så som det är idag på många platser. Detta gör att folk väljer att ta bilen för att de inte vill vänta på bussen hur länge som helst. Om man då gör att bussen går oftare så finns det en större chans att folk kommer ta bussen för att det matchar med deras tider bättre. Vissa ställen har inte ens busshållplatser, den som är närmst är i nästa by eller vid närmaste motorväg vilket betyder att det förmodligen är närmare och lättare att bara ta bilen till där man ska. Om det då byggs hållplatser på fler ställen så finns det en större chans att folk välja bussen för att det är lätt att ta sig till den. Ett annat sätt att få folk att välja buss eller tåg är att lära dem hur det fungerar. En sak som många nog inte vet om är att pensionärer får ett busskort som de kan använda för att åka gratis buss inom sin kommun. Om fler visste om detta kanske det finns fler som skulle använt detta. Man kan också försöka lära folk som inte vet hur bussarna fungerar så att de fattar mer och kanske blir mer motiverade att ta bussen.
Idag är det kommunerna som ansvarar för kollektivtrafiken men om det ska bli bättre så måste staten gå in och hjälpa till också. Jag vet att detta kommer bli ett dyrt projekt men om det kommer hjälpa att rädda våran värld så är det värt det. Politikerna använder sig av moroten för denna lösningen eftersom man gör det lättare för folk.29

1

1

0

L