Motion nr:(31)
Rubrik: Trenden med att nytt är trendigt påverkar vårt klimat negativt och vi behöver en normändring
Inskickad: 2021-10-28
Motionär:Ulises Engblom Clavijo (Kontakta motionär)
Ort:Genarp
Organisation:ulises incorporated
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:

Ställa högre krav på klädbutiker i form av att de måste ta emot och sälja gamla kläder för att minska produktionen och konsumtionen.

Influensers och stora klädföretag bör göra reklam för second hand produkter i hopp om att skapa en ny trend för befolkningen.

Sammanfattning:
Dagens produktion och konsumtion av kläder har en enorm inverkan på våran miljö där vi slänger användbara kläder och köper nytt. Problematiken ligger i att det ät trendigt med nytt och min poäng med denna motion är att inte bara uppmärksamma problemet men också försöka motivera privatpersoner och företag att ändra normen och konsumera samt producera mer ekologiskt. Vi har bara en planet men ändå använder vi globalt idag resurser från 1.7 jordklot och har begränsad tid att lösa klimat problemen.

Motiv och bakgrund:
Vi människor producerar och konsumerar mycket av jordens resurser främst klädindustrin och för att kunna nå en hållbar utveckling krävs det att vi når en hållbar konsumtion och produktion. Hallå Konsument skriver i sin artikel, Mina kläder slukar jordens resurser att det krävs cirka 12 000 liter vatten för att producera ett par jeans och år 2019 slängde varje person i sverige cirka 7.5 kilo kläder varav 60% av dessa fortfarande var användbara, dessa kläder kunde ha återanvänts istället för att slängas och på så sätt påverkat både miljö och behövande positivt. Problemet ligger i normen om att nytt är trendigt, enligt Michaela Rosenback som skrivit artikeln, därför gillar du att shoppa menar att som medlem av samhället söker man tillhörighet och som det ser ut nu bidrar nya kläder, ny bil, ny klocka etc till en högre status. detta är för att vi har ett belöningssystem som ger oss dopaminkickar (känsla av välbehag) när vi tillfredsställer våra behov. Utöver högre status bidrar detta konsumtionssamhälle också till klimatförstöring och vi måste hitta ett sätt att nå högre status utan att förstöra miljön. En artikel av World Wide Fund for Nature tar upp relevant fakta om vår jords Ekologiska fotavtryck, Det ekologiska fotavtrycket är en beräkning av hur mycket av jordens resurser vi använder och därmed hur många jordklot vi kommer behöva om vi fortsätter som vi gör.
Exempelvis använder vi nu på en global nivå 1.7 jordklot vilket då är 0.7 jordklot för mycket och om alla skulle konsumera som vi gör i sverige skulle vi behöva strax innan 4 jordklot. Som ni kan se är dagens konsumtionssamhälle extremt ohållbart och de måste ske en ändring. enligt wwf
I dagens samhälle använder vi oss av linjär ekonomi, kortfattat handlar linjär ekonomi om att utvinna naturresurser, producera produkter och sedan konsumera produkterna där producenterna går vinst. Problemet med linjär ekonomi är det stora uttaget av naturresurser och resurserna är inte oändliga och kommer eventuellt ta slut, därmed föreslår jag en lösning i form av att staten bör fokusera resurser på att skaffa en högre grad cirkulär ekonomi där även våran jord får ta del av vinsten. Vad är då cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi är då raka motsatsen till linjär där vi istället för att tillverka, packa och kassera sakerna, återanvänder vi dem så länge som möjligt då vi slösar mindre på jordens resurser och därmed sänka vårt globala fotavtryck med hjälp av mer cirkulär ekonomi. Exempelvis kan du ge dina gamla kläder till second hand butiker där de kan återanvändas istället för att slängas, konsumera mer miljövänliga produkter som du vet kan återvinnas som exempelvis välja elbil, ta bussen när du kan, förnybar energi, konsumera närproducerat, etc.
En annan lösning som tar hjälp av cirkulär ekonomi är att staten måste ställa högre krav på klädbutiker, där de inte slänger användbara kläder men också säljer kläder av deras märke på second hand och på så sätt minska vårt globala fotavtryck.31

1

1

0

L