Motion nr:(32) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Onödig konsumtion av stilla flaskvatten i Sverige
Inskickad: 2021-11-08
Motionär:Florian Rodrick Solberg, Elliot Moore, Åke Elfving och Felicity Chen (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm, Bromma
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
I Sverige ska stilla, buteljerat vatten förbjudas att säljas i livsmedelsbutiker och endast serveras i resturang.

Sammanfattning:
Idag är 100% av Sveriges kranvatten helt rent, men fortfarande köper en stor del av befolkningen vatten i plastflaskor, enbart för enkelhetens skull. Denna lathet från befolkningen orsakar en onödig konsumtion av vattenflaskor.

I Sverige konsumerar befolkningen 25 liter vatten från vattenflaskor per person per år. Detta är för mycket med tanke på att Sverige har 100% rent kranvatten som är väldigt billigt och lättillgängligt. Konsumtion av vattenflaskor slösar på miljöbelastande plast som dessutom måste transporteras med koldioxidutsläppande fordon.

Motiv och bakgrund:
I Sverige köper en stor del av befolkningen flaskvatten även om Sverige har 100% rent kranvatten. Detta anser vi som ett problem eftersom transporten av buteljerat vatten är miljöovänligt och produkten består av miljöbelastande plast som lätt hamnar i natur och hav. Dessutom har Sverige redan helt rent kranvatten vilket ger få anledningar till att köpa stilla flaskvatten. Vi föreslår ett förbud att sälja stilla flaskvatten i livsmedelsbutiker.

Problemet som kan uppstå är att befolkningen vill ha lättillgängligt stilla vatten även när de inte är hemma. Detta kan man kontra med att placera ut vattenkiosker där man kan få gratis vatten att fylla i små muggar gjorda av papp.

De generella lagstiftningspunkterna på livsmedelsverkets hemsida tar inte upp en punkt om lagstiftning för klimat och miljö. Vi anser att livsmedelsverket borde ha en sådan punkt eftersom transporter och miljöbelastande ämnen i livsmedelsprodukter förstör klimat och miljö.

Idag transporteras buteljerat vatten med båt, flyg, bil eller tåg, vissa mer miljövänliga än andra, men fortfarande onödiga eftersom Sverige har 100% rent och lättillgängligt kranvatten. Plasten som flaskorna är gjorda av är miljöbelastande och hamnar lätt i natur och hav, och förpackat vatten har en högre halt av mikroplaster. Plasten som hamnar i naturen ökar halten mikroplaster i livsmedelsprodukter som t.ex. fisk och musslor. Vi vet inte vad mikroplaster har för effekt på kroppen men det är inte en naturlig del av människans behövda kost och därför skulle kunna vara en hälsorisk om kroppen har en för hög halt av det.

Vi kopplar denna motion till olika globala mål, bl.a. nummer 12, Hållbar konsumtion och produktion, och nummer 14, Hav och marina resurser.

https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/kranvatten-vs-flaskvatten/

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/forpackat-dricksvatten

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/mikroplast32

2

2

0

L