Motion nr:(35) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Motion - Mer bistånd till kvinnors rätt till utbildning i fattigare länder.
Inskickad: 2021-11-08
Motionär:Anna Sjöberg Ahlenius, Sarah Alisch, Elsa Wibling. (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Optimera och rannsaka budgeten.

Ge ökade möjligheter för kvinnor att fullfölja sin utbildning.?

Stöd fler företag som jobbar för kvinnors rätt till utbildning.

Sammanfattning:
Vi vill att kvinnor ska få rätt till utbildning i alla länder, då detta gynnar samhället och demokratin. Det ger oss fler människor med fler smarta tankar och idéer som kan hjälpa oss i den pågående klimatkrisen.

Motiv och bakgrund:
Brist på utbildning hör ihop med klimatkrisen. Problemet är att Sverige tar utbildning för givet. I många andra länder är utbildning en lyx och inte en självklarhet, speciellt inte för unga kvinnor och flickor. Denna motion hör ihop med klimatkrisen eftersom utbildning innebär fler kunniga och bildade människor, som i sin tur bidrar till människors upplysning om klimatkrisen. Detta kan leda till solida idéer och innovation, exempelvis inom klimatforskning och politiskt engagemang. Det är tydligt att vi behöver en omprioritering i statsbudgeten, där vi behöver en större satsning på kvinnors utbildning för att nå resultat.


Det är lätt att tolka detta fenomen som en övergripande brist på beslutskraft.

I fattigare länder vill vi att överlevnad ska vara en självklarhet, inte något du ska behöva kämpa för varje dag. I längden kommer satsningar på utbildning leda till mindre fattigdom och ett mer demokratiskt samhälle. Alla människor kommer få en chans att påverka, få ett jobb och tjäna pengar. Genom bistånden kommer vi skapa fler resurser för länder. De kommer kunna lägga mer fokus på kvinnors utbildning och därmed kunna bygga ett samhälle med ett nytt grönt tankesätt. Det kommer även leda till större ansvar inom klimatkrisen.


En samverkan mellan flera sak-myndigheter är naturligtvis ett måste. Men också involvering av regionala och lokala beslutsfattare och biståndsorganisationer. Att var och en sitter självmant och tänker finns det inte tid för - effekten blir alldeles för svag.

Det finns redan idag liknande initiativ med bistånd, men de behövs innovativa sätt att gå till väga, det ska också gå till på ett handlingskraftigare och mer beslutsmässigt sätt.

Och som vi alla vet påverkar detta även den pågående klimatkrisen avsevärt negativt.

Unicef, Alla barns rätt till utbildning, hämtad från: https://unicef.se/fakta/utbildning, senast redigerad 2021-11-16.35

2

2

0

L