Motion nr:(40) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Strikta lagar om koldioxidutsläpp inom produktion och konsumtion
Inskickad: 2021-11-08
Motionär:Jeera Yuangngoen, Sigrid Bengtsson, Hannah Dutt, Ellinor Bengtson (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
Strikta koldioxidutsläppslagar för företag som producerar och köper in produkter.

Sammanfattning:
För att vi ska kunna nå det tolfte globala målet (Hållbar Konsumtion och Produktion) måste vi sätta som regel att företag inte får köpa in varor där koldioxidutsläppet är större än en rimlig mängd i förhållande till företaget och varorna de säljer. Vi vill se striktare koldioxidutsläppslagar på arbetsplatser, t ex att företag inte får ha mer än en rimlig mängd koldioxidutsläpp (i procent). Utsläppen ska vara så låga att det inte påverkar klimatförändringarna (upp till experter att avgöra vad som är rimligt). Nollvision gällande utsläppen av fossila bränslen inom en snar framtid är ett krav.

Motiv och bakgrund:
Problemet vi har idag är att vi inte har en konsumtion eller produktionsverksamhet som kommer att hålla i framtiden. Senast år 2045 ska Sverige vara världens första fossilfria välfärdsland, enligt upphandlingsmyndigheten. Det innebär att vi då ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. I det tolfte globala målet har riksdagspolitikerna lovat att det ska bli en förbättring på detta område. Sedan 1970 har Sveriges koldioxidutsläpp minskat, men vi behöver se en större förändring. Globalt sett har det dock ökat markant sedan 1970 och på grund av detta måste vi sätta hårda krav på både producenten och uppköparen. Dessa krav krävs i alla världens länder, men vi måste börja i Sverige för att sedan ta motionen vidare på internationell nivå. Vi vill därför att regeringen ska ta fram en proposition om att sätta en hård gräns på koldioxidutsläppen för både producenten och uppköparen.

För att kunna nå målen i tid måste detta ske med en omedelbar verkan. Vi unga förväntar oss att ni vuxna, och i synnerhet ni politiker som har makten i era händer, tar ansvar över att vi ska få en livsduglig framtid.

Källor:

https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/gamla-sidor/Miljotips/;jsessionid=1tjvotxawh8ev7rs0gb7tlgl?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/#:~:text=Att%20koldioxidutsl%C3%A4ppen%20har%20%C3%B6kat%20s%C3%A5%20kraftigt%20under%201900-talet,Sverige%20lyckats%20minska%20sitt%20beroende%20av%20fossila%20br%C3%A4nslen.40

2

2

0

L