Motion nr:(41) version nr: 3Välj version:
Rubrik: Klimatsmart kost och undervisning i skolan
Inskickad: 2021-11-15
Motionär:Rut, Theodore, Ture, Albin (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm, Nacka, Solna
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
-Matlagningen i hemkunskapsundervisningen ska vara vegetarisk.
-Göra om tallriksmodellen så att fokus ligger på vegetariskt protein.
-Skolor ska servera en hållbar kost.
-Köttbaserad kost ska gå som specialkost och vegetarisk ska ses som normalkost.

Sammanfattning:
Denna motion behandlar förslag med syfte att nå en mer klimatsmart kost i samhället. Den omställningen börjar i skolan. Därför har vi lagt fram fyra förslag som berör hemkunskapsundervisningen, skolmaten och tallriksmodellen.

Motiv och bakgrund:
Vi står inför vår tids största utmaning. I brist på åtgärder från vuxenvärden läggs stor del av ansvaret för att lösa klimatkrisen på unga som individer. Vi uppmanas själva ställa om till en mer hållbar livsstil, men erbjuds inga förutsättningar att klara av det. För att klara omställningen måste vi utbildas och förses med kunskaper. Det kommer bland annat krävas en omställning till en huvudsakligen växtbaserad kost för att klara klimatkrisen. Vi har därför författat en motion innehållande fyra att-satser, med syfte att utbilda unga och främja växtbaserad kost.

I hemkunskapsundervisningens kursplan ska det tydligt framgå som obligatoriskt moment att eleven ska tillförses med relevanta kunskaper för att tillreda växtbaserad kost. Den nuvarande kursplanen innehåller inget sådant kriterium (hämtat från skolverkets kursplan för HKK årskurs 7-9, 2021-10-27). Det är vitalt att samhället ska ha förutsättningar för att äta klimatsmart. Den kritik som växtbaserad kost får för att vara smaklös kan lösas med att vi utbildar unga att laga god och hållbara måltider. För att uppmuntra befolkningen att äta vegetariskt bör vi förse dem med kunskaper om hur man klarar av att bibehålla en sådan kost.

Det krävs även en mental omställning om vi ska klara övergången till växtbaserad kost. Idag blir vi undervisade i enlighet med en tallriksmodell där det framgår att man ska äta kött, kolhydrater och grönsaker. Det gör så att vi hamnar i en situation där animaliska proteiner främjas över växtbaserat protein. Vi anser att det krävs förändring. Därför föreslår vi att göra om tallriksmodellen, så att denna främjar växtbaserat protein. Ett exempel på ett land som redan genomgått den omställningen är Kanada, vars tallriksmodell främst fokuserar på en vegetabilisk kosthållning (https://food-guide.canada.ca/en/ hämtad 2021-10-27) .

Vi tycker även att alla skolor ska servera hållbar och klimatsmart kost för att minska klimatpåverkan. Ett sätt att uppmuntra en övergång till växtbaserad kost hade varit att klassificera köttbaserad kost som specialkost, och att se en varierad, växtbaserad kost som normalkost. Detta skulle göra så att färre skulle äta kött i skolan och därmed skulle utsläppen minska.41

3

3

0

L