Motion nr:(43) version nr: 4Välj version:
Rubrik: Svenskt klimatsmart : enklare att välja för konsumenten
Inskickad: 2021-10-31
Motionär:Hanna Sjöberg (Kontakta motionär)
Ort:Örebro
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- vi bör konsekvent låta allt som är till salu i Sverige kosta sin egentliga klimatkostnad
- vi städar upp bland Sveriges subventioner på fossila produktion
- vi flyttar pengarna från samtliga fossilsubventioner till att:
- subventionera de mer klimatvänliga alternativ på marknaden

Sammanfattning:
Pris på många av marknadens fossila produkter är subventionerat.
Förslag här är att istället låta det betalas av konsumenten i alla led.
Genom att rensa Svenska fossila subventioner frigörs mycket pengar.
Dessa pengar kan istället användas för att subventionera mer klimatvänliga alternativ som i dagsläget är dyra att köpa, orsaken är tex att det är småproducenter, ekologiska råvaror och säsongsbetonad produktion.
Med hjälp av tydliga mallar som räknar ut faktiska klimatkostnader, kan småskaliga närproducerade ekologiska varor samtidigt bli billigare att köpa för konsumenten.
Win-win.

Motiv och bakgrund:
Problemet med svensk konsumtion är att vi vill ha billiga varor; ofta blir det lika med nyproducerat och importerat via fossil transporter från andra världsdelar, det rör produkter med ingredienser och råvaror från konventionella monokulturella odlingar som är i opposition till klimatsmart.
Den här motionen är en idé för svenska medborgare att enklare kunna välja
- mer ekologiskt
- mer närodlat
- mer frukt och grönsaker
- mer vego
- mer secondhand
- färre nytillverkade varor
- fler inköp från småskaliga producenter
- fler svenska varor

Jag vet att det också är bra för biologisk mångfald att ha många småskaliga svenska jord-/ lantbruk, med tillhörande hantverk och produkter.
Som det är idag så är det relativt sett dyrt att köpa lokalodlat ekologiskt.
Här presenteras en möjlighet att lösa detta problem;
Med en enkel mall kan utsläpp av CO2/ växthusgaser/ kemikalier/ konstgödsel/ etc, kosta sitt sanna pris.
Ett system som kan införas samtidigt är en mall med prissättning och subventioner som gör de lokala småskaliga varorna billigare för oss att välja.

Här nedan följer början på ett förslag: ett exempel - på hur det kanske kan göras:
Tänk dig ett slags schema/lista med olikfärgade prickar:
gröna prickar är en klimatsubvention - röda prickar ger en klimatskatt.
Då kan ett enkelt klistermärke med precis fakta plus gröna/röda prickar komplettera de färdiga produkterna.
Tex :
transport med flyg = röd
import transport med fraktfartyg = röd
ekologiskt odlad = grön
svenskproducerad = grön
lokalproducerat = grön
fossilförpackning =röd
svenskt tåg som transport =grön
tillverkad klimatsmart =grön

Varje del i produkten räknas:
Det är enkelt att veta vad som är vad. Klimatskatt eller klimatsmart.
Är en vara ekologisk men import från tex Sydamerikanska länder- så får den grön prick för giftfri odling och röd prick för fossil transport.
Åker varan tåg eller ellastbil i Sverige får den ytterligare ett grönt märke.
Den samlade ?poängen? beräknas om till storlek på subvention / klimatskatt. Eftersom alla varor skulle omfattas i det här systemet så kan det duga med en liten bestämd summa : en norm- tex per kilo CO2, och för sådana miljöskadliga ämnen som fossila bränslen, konstgödsel och pesticider.

Ekonomin för de här subventionerna betalas enkelt genom att det sker en sanering av Sveriges fossila subventioner- Landets fossila subventioner är i dagsläget på många miljarder per år.

Bakgrund
En resa med flyg är större i sitt utsläpp än en liknande resrutt med tåg. För att vi ska välja klimatbästa alternativet kan det göras tydligt hur mycket en flygresa faktiskt kostar. Det här är också det mest rättvisa, den som släpper ut får själv stå för en ekonomisk kostnad. Men faktum kvarstår att det är LUFTEN som skadas, och den är inte oändlig, vilket kräver allas vår försiktighet och medvetenhet för att lyckas i omställningsarbetet. Att vi ändrar våra vardagsvanor är det som behövs.
Med den här tydliga metoden:
(klimatsmart subvention/ samtidig klimatskatt) kan vi enklare förstå vad vi håller på med, och av ekonomiska skäl oftare vilja välja svenskt och klimatbättre = en win-win-situation skapas och det är ett relativt stort och snabbt sätt att förändra den ekonomiska marknadens utveckling till mer omställnings-vänlig.

Förr var världens olika zoner och kulturer något mycket exotiskt- äventyret att upptäcka, tex genom en månader lång segeltur med ett träskepp för att nå stranden i en ny världsdel. Att återföra de långa avstånden kan vara positivt. Livskvaliteten kan må bra av att använda den frukt som växer i Sverige. Och kanske kan vi till och med i större utsträckning skörda frukterna själv, och uppleva glädjen i det? Lyckan kan hittas i det vardagsnära.
Att subventionera den svenska ekologiska lokala småskaliga produktion som redan finns tillgänglig på marknaden, gör att vi kommer att prioritera fina svenska produkter och varor, samtidigt som producenten får tillräckligt bra betalt och i sin tur kan klara ekonomin med att välja bra råvaror, producera i bästa harmoni med naturen, etc. Det kommer även att tillföra stora vinster till landets BNP. Om vi har en konsekvens i det här sättet att sätta priser; en lag med några tydliga mallar som samtliga varor som går att köpa i Sverige innefattas i, når det långt. Sociala och ekologiska aspekter av motionens resultat- om den genomförs - är mycket positiva. Ekonomin i Sverige stärks. Det är en trygghet i att ha fler jordbruk och på det viset blir Sverige mer självförsörjande. Andra länder som vi importerat från, kan kanske använda sin mark till lokala produkter de med, så kan deras ekonomiska problem på sikt lösas.

De Hållbara Mål från Agenda 2030
- som berörs positivt är :
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna43

4

4

0

L