Motion nr:(49)
Rubrik: Underlätta för samfälligheter att skapa laddplatser
Inskickad: 2021-11-02
Motionär:Lars-Erik Lögdberg (Kontakta motionär)
Ort:Nynäshamn
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
Många samfällighetsföreningar som planerar att skapa laddmöjligheter för elbilar drabbas av kostnader och krångel. Förslag: Ge generell dispens eller ändra lagen om samfälligheter så att en ny förrättning hos Lantmäteriet undvikes.

Sammanfattning:
I radhusområden finns ofta en gemensam parkering. När det nu blir aktuellt att skapa möjligheter att ladda elbilar försvåras arbetet pga regler och lagstiftning. De flesta radhusföreningar (samfällighetsföreningar) måste ansöka om en ny förrättning hos Lantmäteriet vilket tar tid, kostar pengar och belastar föreningens styrelse med arbete som känns onödigt eftersom en utveckling mot laddmöjligheter är ofrånkomlig. Så förslaget är att underlätta för hårt arbetande styrelser genom att ge en generell dispens eller ändra i lagen om samfälligheter.

Motiv och bakgrund:
I radhusområden finns ofta en gemensam parkering. När det nu blir aktuellt att skapa möjligheter att ladda elbilar försvåras arbetet pga regler och lagstiftning. De flesta radhusföreningar (samfällighetsföreningar) måste ansöka om en ny förrättning hos Lantmäteriet vilket tar tid, kostar pengar och belastar föreningens styrelse med arbete som känns onödigt eftersom en utveckling mot laddmöjligheter är ofrånkomlig.
I januari i år tillsattes en utredning "Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon". som presenterades 1 november -21. Tyvärr tar utredningen lätt på de problem som drabbar föreningarnas styrelser. Man skriver i sammanfattningen:
"Problem som förknippas med samfälligheter, handläggningstider och förrättningskostnader är överkomliga utan ändringar i relevanta regelverk. Samtidigt behöver det undersökas om förrättningskostnader ska ingå som stödgrundande kostnad i de olika stöd som finns, för att ytterligare minska kostnaderna och förenkla för samfällighetsföreningar som vill etablera laddinfrastruktur."
Kort sagt man förstår problemet men löser det inte. I februari i år i Västsverige blev en förening fälld för att ha installerat laddstationer utan att ha ansökt om ny förrättning. Vi bör värna alla krafter som arbetar ideellt, det är alla dessa som gör vårt samhälle så bra!49

1

1

0

L