Motion nr:(5) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Inrätta en motsvarighet till Climate Outreach org
Inskickad: 2021-10-04
Motionär:Anna Grönberg (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Sverige behöver ett institut för kommunikation om klimatkrisen som är grundad i både naturvetenskap, samhällsvetenskap och psykologi. En modell är Climate Outreach Org i England. Motionären vill att stadsmakterna tar ett aktivt initiativ till att inrätta ett institut inom eller utanför ett universitet.

Sammanfattning:
https://climateoutreach.org/about-us/story-values/

Climate outreach arbetar med att engagera allmänheten för klimatkrisen genom att skapa två-vägs kommunikation som gör klimatfrågan relevant för en bred allmänhet och icke polariserande. Arbetet är vetenskapligt grundat i naturvetenskap, psykologi och samhällsvetenskap. De kommunicerar utifrån den mest aktuella kunskapen om klimatkommunikation.

Motiv och bakgrund:
Miljödepartementet
Eftersom klimatet enl klimathandlingsplanen skall genomsyra all politik är väl hela regeringen ansvarig.

Aktuell svensk forskning visar att klimatfrågan är polariserad i Sverige. Det är olyckligt och strävan bör vara det motsatta.
Se Chalmers, Martin Hultman)5

2

2

0

L