Motion nr:(58)
Rubrik: Omställning på riktigt
Inskickad: 2021-11-11
Motionär:Eva Martinsson (Kontakta motionär)
Ort:Ljung
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Medborgarlön som en möjlighet för alla

Sammanfattning:
Det behövs en ekonomisk lösning där alla som vill har möjlighet att arbeta deltid.
Förändra vårt samhälle i grunden så fler får ökad livskvalitet.

Motiv och bakgrund:
Idag upplever många människor en brist på livskvalitet. Anledningarna kan vara ohälsa, ensamhet, för hög arbetsbelastning eller avsaknad av arbete. Stressrelaterade problem är alltför vanligt, liksom ensamhet, utanförskap och depression.
En ekonomisk lösning där alla som vill har möjlighet att arbeta deltid skulle förändra vårt samhälle i grunden. Många skulle få möjlighet att känna ökad livskvalitet.
Fler skulle välja minskad arbetstid. Färre resor mellan hem och arbete skulle minska belastningen på miljön.
Fler skulle få möjlighet att komma ut i arbete och känna tillhörighet och gemenskap.
Fler skulle kunna växa som individer genom fortbildning parallellt med arbete; utveckla intressen och talanger som berikar livet.

Barn och unga är vår framtid. Vi behöver sätta deras behov högt.
Närvarande föräldrar kan ge en större trygghet och ökad livskvalitet. Fler barn och unga vuxna skulle få möjlighet till en starkare familjegemenskap med närvarande föräldrar. Kanske skulle detta hjälpa till att minska ungdomskriminaliteten och den ökande depressionen bland unga.
Det finns pengar. En omfördelning av resurserna är nödvändig för en hållbar omställning. Prioritera miljöansvar och livskvalitet före konsumtion! Det är oförsvarbart att ge stöd till flygindustri, kolbrytning eller liknande för att kortsiktigt rädda jobb, det är bättre att satsa dessa pengar i en omställning där fler jobb skapas på lång sikt när många kan minska sin arbetsinsats till hälften.
De flesta människor vill kunna försörja sig på egen hand och far illa av att behöva be om pengar för sitt uppehälle. Arbetslöshetsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd och liknande… att behöva ansöka och dessutom riskera att få avslag kan skapa ytterligare stress och ohälsa.
A-kassa, försäkringskassa, socialtjänstens och liknande ekonomiska insatser kan förändras. Istället för bidragssystemet med ansökningsförfarande och handläggande kan dessa pengar omvandlas till en garantinivå, lika för alla, som ger människor en grundtrygghet. En hållbar omställning på riktigt!58

1

1

0

L