Motion nr:(6)
Rubrik: Kollektivtrafik för alla!
Inskickad: 2021-10-06
Motionär:Veronika Ekstrand (Kontakta motionär)
Ort:Hässleholm
Organisation:D.Ekstrand AB
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
Det ska vara billigare att ta kollektivtrafik än att åka bil.

Sammanfattning:
Finns en del försök runt om i Europa med gratis kollektivtrafik och i Sverige har det provats i alla fall på sommarhalvåret och för ungdomar. Men man bör snarare utgå från att det ska vara billigare att åka kollektivt än att ta bilen och det borde ju inte vara avgränsat till en viss period på året utan gälla året runt.

Motiv och bakgrund:
Att åka kollektivt är i dagsläget ofta dyrare än att ta bilen! Lösning är att kraftigt subventionera tåg och buss, förslagsvis kan subventionerna som i dagsläget ges till flygtrafiken tas bort och läggas här i stället. Berörd myndigheter/ instanser bör vara regeringen, regionerna, kommunerna och privata aktörer.

I dagsläget är det på många ställen billigare att ta bilen än om man åker kollektivt. Lite olika men ibland är det inte ens billigare att ta kollektivt jämfört med om man tar bilen själv. En tågresa med SJ, Hässleholm-Åre för två vuxna och två ungdom går enligt dagens tabell (6/10-21) på mer än det dubbla jämfört med att vi tar bilen. Och då är hela kostnaden för bilen inräknad, såsom värdeminskning, försäkring, skatt.

De motargument som brukar komma säger att folk skulle bli förslöade och alltid åka kollektivt även kortare sträckor som de kan gå eller cykla. Men det håller inte med tanke på att de som inte vill gå eller cykla redan idag hittar kryphål såsom att ta bilen eller köpa en elscoter. Jag tycker inte heller att det nödvändigtvis ska vara gratis men det ska borde gå på jämnt ut om man jämför att man åker själv i bil och det borde vara billigare om man är fler än en som åker bilen.

En billigare kollektivtrafik kan medföra att många gör sig av med andrabilen och en del till och med förstabilen, speciellt i städer. Ett sådant beslut skulle ligga väl i linje med ett fossilfritt 2030 då många fordon inom kollektivtrafiken redan körs fossilfritt samt att privatägda fordon generellt skulle minska.6

1

1

0

L