Motion nr:(60)
Rubrik: Flytta över subventionerna från flyget till tåget
Inskickad: 2021-11-15
Motionär:Eva Gustavsson, Annika Elmqvist (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
- Avskaffa avkastningskravet på SJ
- Börja subventionera tågen för att priserna ska kunna konkurrera med kostnaden för bilresor
- Avskaffa alla direkta och indirekta subventioner till flyg och flygplatser
- Inför avkastningskrav till staten för flyget

Sammanfattning:
I nuläget subventioneras flyget medan tåget har krav på sig att tjäna in pengar till statskassan. Både psykologiskt och rent ekonomiskt måste detta förhållande bli det omvända för att flytta över resande från flyg till tåg.

Motiv och bakgrund:
I nuläget subventioneras flyget med minst 10 miljarder kronor ur statskassan enligt Naturskyddsföreningen. Tåget har däremot krav på sig att tjäna in pengar till statskassan. Både psykologiskt och rent ekonomiskt måste detta förhållande bli det omvända för att flytta över resande från flyg till tåg.

Vi vet ju att priset styr mycket av människors köpbeslut. Därför måste staten subventionera klimatriktigt beteende och lägga avgifter på det klimatskadliga.60

1

1

0

L