Motion nr:(63) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Minska löneskillnaderna och suget efter konsumtion
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
- Lagstifta om att övergå till absoluta belopp som påslag i löneförhandlingar, helt eller delvis.
- Gynna företag med måttliga löneskillnader.
- Bedriv folkbildningsarbete för att höja medvetenheten om följderna av ojämlikhet för klimat, miljö och hälsa.

Sammanfattning:
Ett jämlikt samhälle gör generellt människor lyckligare enligt lyckoforskare. Det är ojämlikhet som till stor del driver konsumtionen, genom viljan att ha lika hög materiell standard som grannar och vänner. För att minska konsumtionssuget behöver vi alltså öka jämlikheten i samhället och det som staten kan åtgärda blir löneskillnaderna. Det kan ske genom incitament, lagstiftning och/eller folkbildning.

Motiv och bakgrund:
Materiell standard är viktigt för välbefinnandet upp till en viss nivå. Den nivån avgörs till stor del av den relativa skillnaden mot omvärldens materiella standard. Ett jämlikt samhälle gör generellt människor lyckligare enligt lyckoforskare, och den som är nöjd och tillfreds behöver inte lika mycket shopping som tröst, självhävdelse och sysselsättning. För att minska konsumtionssuget och överkonsumtionen behöver vi därför öka jämlikheten i samhället. Det som staten kan åtgärda är löneskillnaderna.

Tidigare gjordes detta genom progressiv beskattning som hade god effekt vad gällde att utjämna nettolönerna, men som långsiktigt drev fram ökade skillnader i bruttolön. Alla som löneförhandlat vet säkert hur resonemangen har gått: ?Den här gruppen lågavlönade får en rejäl uppmuntran av några hundra kronor i påslag i lönekuvertet. Men de här högavlönade specialisterna behöver ett par tusenlappar för att överhuvudtaget märka någon skillnad, eftersom marginalskatten tar det mesta.? Nu behövs andra styrmedel för att minska de löneklyftor vi har i dagens samhälle.

En annan faktor som ökar klyftorna är procentuella påslag i löneförhandlingar. Ett påslag i kronor skulle däremot på sikt minska klyftorna.

Företag med små löneskillnader mellan chefer och övriga medarbetare, mellan experter/akademiker och mindre kvalificerad personal borde gynnas, eller extra skatter införas för dem med stora löneskillnader inom företaget. I Kalifornien har en skattereform, vd-skatt, där företag med en vd-lön på mer än 100 gånger medianlönen i företaget fått en extra skatt pålagd, röstats igenom. https://calmatters.org/california-divide/2020/11/san-francisco-ceo-tax-income-gap/

Folkbildning behövs för att medvetandegöra hela befolkningen om följderna av stora löneklyftor i samhället.63

2

2

0

L