Motion nr:(65)
Rubrik: Återinför en affärstidslag
Inskickad: 2021-11-17
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
- Inför en affärstidslag som reglerar vilka öppettider affärer av olika slag inklusive webbutiker får ha.

Sammanfattning:
Från 1939 till 1972 hade Sverige en affärstidslag som föreskrev att butiker skulle vara stängda på lördagseftermiddagar och söndagar samt på kvällar efter ett visst klockslag.

Att återinföra en affärstidslag skulle minska matsvinnet, minska överkonsumtionen, och förhoppningsvis även minska stressen och ohälsan i samhället.

Motiv och bakgrund:
Från 1939 till 1972 hade Sverige en affärstidslag som reglerade när butiker fick hålla öppet. De flesta butiker var alltid stängda på lördag eftermiddag och söndagar samt på kvällar efter ett visst klockslag. Historien om affärstiderna i Sverige: http://www.handelnshistoria.se/historien/handelns-lagstiftning/reglering-av-oppettider/

Detta var positivt för att minska konsumtionen och därmed klimatutsläppen i flera avseenden:

1. Minskat matsvinn. Livsmedelsbutikerna ville minska svinnet av färskvaror och ansträngde sig att sälja slut på sådana till lördag middag. Konsumenterna fick tillfälle att ”äta ur skåpet” på söndagarna och därmed minska sitt svinn.

2. Minskad konsumtion. Gissningsvis hinner de flesta handla mer när hela helgen kan ägnas åt att gå i affärer. När det inte går att ägna hela söndagen åt att köpa prylar, får vi människor tillfälle att öva upp förmågan att hitta på annan sysselsättning istället. Med ett egenpåtaget köpstopp på ett år vittnar en och annan om att deras barn är glada att slippa tillbringa helgerna i ett köpcentrum.

3. För länge sedan behövdes det en vilodag i veckan för att orka med det tunga arbetet med att försörja sig. Nu skulle vi behöva en vilodag per vecka från konsumerandet för att minska vårt klimatavtryck.

När de minskade öppettiderna blir lika för alla butiker, ger det sannolikt butikerna bättre lönsamhet genom minskade lönekostnader.

Åsikterna om reglering av öppettider är många: https://handelsnytt.se/2017/02/21/behovs-en-lag-om-oppettider/65

1

1

0

L