Motion nr:(66) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Överkonsumtion av godis och läsk ger klimatutsläpp och dålig hälsa
Inskickad: 2021-11-22
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
- Reglera försäljningen av godis och läsk
- Tillåt inte försäljning nära skolor
- Tillåt inte försäljning i butiker som inte säljer livsmedel

Sammanfattning:
Godis och läsk skapar ett sug hos oss att konsumera mer än vi mår bra av. Den stora tillgängligheten ökar konsumtionen ännu mer. All överkonsumtion är till skada för klimatet och ifråga om sockerrika produkter får det även en indirekt påverkan på klimatet i flera led. Bet- och sockerrörsodling är markkrävande och sockerframställningen förorsakar stora klimatutsläpp.

Försäljningen av alkohol och cigaretter är strikt reglerad eftersom de har stora skadliga effekter på folkhälsan. Godis och läsk borde regleras på ett liknande sätt för att minska tillgängligheten i samhället.

Motiv och bakgrund:
Folkhälsan och klimatförändringarna hänger samman på flera sätt. Ångest som skapar psykisk ohälsa är en följd av klimatförändringarna (se annan motion). Konsumtionen av godis och läsk är en annan faktor som försämrar både folkhälsan och klimatet och den har ökat dramatiskt de senaste decennierna. En anledning av flera kan vara att söta produkter är tillgängligt på många fler ställen idag än för femtio år sedan. Det går knappt att gå in i någon affär av något slag utan att den frestar med godis och ev. läsk. Det gäller trädgårdsaffärer, järnhandel, bokhandel med flera specialbutiker.

All överkonsumtion är till skada för klimatet och när det gäller så hälsoskadliga produkter får det även en indirekt påverkan på klimatet i flera led. Se https://klimatriksdagen.se/wp-content/uploads/2021/09/Ma%CC%88nniskan-i-Klimatkrisens-Tid-210913.pdf, avsnitt D. Kost.

- Själva produktionen av varan, transporter och försäljning påverkar givetvis klimatet på samma sätt som alla varor. Odlingen tar mycket mark i anspråk, och processen att framställa sockret ger stora utsläpp av koldioxid, svaveloxid, kolmonoxid och kväveoxider.
- Godis är oftast plastförpackat, och dessa förpackningar skapar utsläpp vid förbränningen
- Det är väl belagt genom forskning att resultatet av överkonsumtion av socker blir en mycket dålig folkhälsa med bl.a. diabetes- och fetmaepidemi, som kräver utbyggnad av sjukvård och även intensivvård; detta medför ytterligare klimatutsläpp för att kunna ta hand om tillströmningen av patienter med sådana välfärdsrelaterade sjukdomar. Enligt länken ovan står sjukvården för 4,4 % av klimatutsläppen i Sverige. Det mänskliga lidandet p.g.a. all denna ohälsa går inte att värdera i siffror. Se även motion 68.

Försäljningen och utskänkningen av alkohol och cigaretter är strikt reglerad eftersom de har stora skadliga effekter på folkhälsan. Därför borde försäljning av godis och läsk regleras på liknande sätt för att minska tillgängligheten i samhället. T.ex. borde inte försäljning av sådant tillåtas inom en ”lunchrasts gångavstånd” från skolor eller i butiker som inte säljer livsmedel.66

2

2

0

L