Motion nr:(67)
Rubrik: Kundvänlig prisstruktur för SJ-tåg
Inskickad: 2021-11-17
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
- Slopa lotteripriserna och inför fasta taxor för lågtrafik och högtrafik i två eller tre olika nivåer
- Dessa taxor ska ligga på en konkurrenskraftig nivå jämfört med bilkostnaden
- Låt barn åka med gratis eller mycket billigt
- Inför grupprabatter för att efterlikna prisstrukturen för bilen – ju fler desto billigare per person
- Enkelt återköp av samtliga typer av biljetter

Sammanfattning:
För den som har en bil är det mycket enkelt att starta den och köra iväg. Kostnaden är oftast mycket förutsägbar, det är kända fasta kostnader och drivmedelskostnaden beror av sträckan. För tågresor med SJ är det ett lotteri att hitta mycket billiga biljetter – eller råka ut för fantasipriser. För att konkurrera med bilen behöver priserna vara generellt lägre, rabatterade för grupper och mer förutsägbara.

Motiv och bakgrund:
Kostnaden för en bilresa är inte exakt känd i förväg, men ändå ganska förutsägbar (så länge inte bilen går sönder). Att köpa tågbiljetter är däremot ett lotteri. En biljett på en och samma sträcka kan kosta ett par hundralappar eller flera tusen, beroende på hur långt i förväg resan bokas och hur många som vill åka samtidigt.

Det är oftast två eller tre gånger så dyrt att ta tåget som att ta bilen, speciellt om det är en hel familj som ska åka. Rabatter för små grupper och mycket låga priser eller gratis för barn är därför ett viktigt sätt att föra över resande till tåget.

En ekonomisk trygghet i att inte förlora pengarna om resan inte kan genomföras är en ytterligare aspekt. En del av IKEA:s framgång torde vara att de är generösa med återköp. Även samtliga färdbiljetter till tåget borde få återlämnas utan krångel fram till att giltighetstiden upphör (se även annan motion om tågbiljettsystem).

Meningen med att differentiera taxorna för högtrafik och lågtrafik är att få en något jämnare beläggning av resande över veckan. Fredag kväll och söndag kväll är de tider då de flesta vill resa, högtrafiktid. Det är miljö- och klimatmässigt och även ekonomiskt fördelaktigt om resande med hjälp av ett lägre pris kan lockas att välja förbindelser på vardagar och lördagar istället. Därigenom kan trafiken genomföras med en totalt sett mindre vagnspark och till i genomsnitt lägre priser.67

1

1

0

L