Motion nr:(70) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Söndag 3.0: Skapa klimatpositiva mötesplatser
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
- Ge kommunerna i uppdrag att skapa klimatpositiva mötesplatser för alla människor
- Ge bidrag till kostnaderna för detta
- Mötesplatserna ska innehålla social samvaro, reparationsmöjligheter, inspiration och kulturaktiviteter

Sammanfattning:
Samhället bör erbjuda klimatpositiva mötesplatser där människor kan träffas, hitta social gemenskap och få stöd i att skapa sig en mindre klimatbelastande tillvaro. Det bör ha inslag av både fritidsgård, cykelkök, inspirations- och kulturverksamhet. Syftet är att erbjuda alternativ till shopping framför allt på helgerna, att minska ensamheten och ge inspiration och kunskaper för individuell klimatomställning: Söndag 3.0.

Motiv och bakgrund:
hopping har blivit en sysselsättning att fylla lediga dagar med. När ?alla? gick till kyrkan förr i tiden så blev kyrkbacken en mötesplats där sociala kontakter odlades i många syften (söndag 1.0). Så småningom ersattes detta av våra köpcentrum dit många vallfärdar på helgerna för att shoppa, luncha och fika (söndag 2.0).

Det är hög tid att ersätta detta med nya sociala och klimatpositiva mötesplatser/sysselsättning (söndag 3.0). Oavsett om en ny affärstidslag införs eller inte (se annan motion), behövs alternativa tidsfördriv istället för shopping. Ytterligare ett syfte är att minska ensamheten i samhället och den ohälsa som följer med den.

Kommunerna bör få i uppdrag att skapa mötesplatser dit människor kan komma för att

- träffa andra människor, viktigt för både familjer och singlar
- få en alternativ sysselsättning till att shoppa
- erbjudas inspiration till och hjälp med klimatomställning i vardagen, t.ex. genom klimatcoachning
- få tillgång till verktyg, symaskiner, material för skapande verksamhet, musikinstrument med mera
- få tillgång till kunnig hjälp med att laga sina prylar, t.ex. cyklar och kläder istället för att kasta och köpa nytt

För detta behövs lokaler, personal och viss utrustning. Lokalkostnaden blir låg och resursutnyttjandet effektivt om befintliga helgtomma lokaler, t.ex. skolor, utnyttjas. Arbetstillfällen skapas genom att personal behövs för att välkomna besökare och bistå med kunskaper.70

2

2

0

L