Motion nr:(71) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Konsumentdriven minskning av energianvändningen för internet
Inskickad: 2021-11-23
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
- Inför miljömärkning av digitala tjänster
- Genomför en informationskampanj om hur mycket energi och klimatutsläpp olika internettjänster medför
- Kräv av internetleverantörer att de erbjuder alternativa abonnemang där internettillgången stängs av vissa tider
- Skapa incitament att rensa ut gamla inaktuella data från servrar
- Skapa standarden att filmer på webbplatser måste startas aktivt

Sammanfattning:
Internet står för en avsevärd del av världens energianvändning och ökar med 26 procent varje år samtidigt som världens elproduktion bara ökar med två procent. Konsumenter av internettjänster bör genom miljömärkning få kunskap om vilka leverantörer som har energieffektiva serverhallar för att kunna driva på teknikomställningen. Konsumenterna bör även få hjälp med att frivilligt kunna begränsa sin internetanvändning och kunskap om vilken energianvändning och klimatutsläpp olika tjänster medför.

Motiv och bakgrund:
Internet står för en avsevärd andel av världens energianvändning. Att använda en vanlig smartphone drar ungefär lika mycket el som ett kylskåp. Men att ladda mobilen kräver bara en försumbar del av den energin. Resten av elförbrukningen sker inte hemma hos oss utan i serverhallar, där data lagras, och vid överföring av data.

Siffror mellan 3 och 13 procent av världens energianvändning nämns beroende på hur mycket som räknas in. Internet ökar med 26 procent varje år samtidigt som världens elproduktion bara ökar med två procent. Till en del kan denna elanvändning minskas genom bättre teknik. Tyvärr har dock konsumenten av internettjänster sällan någon kunskap om vilka leverantörer som har de mest energieffektiva eller utsläppssnåla serverhallarna och kan därför inte vara med och driva på teknikomställningen. Därför behövs miljömärkning av digitala tjänster och abonnemang.

Skärmtiden och mobilfixeringen blir ett allt större problem för många människor, inte minst för små barn som får sämre kontakt med sina mobilfixerade föräldrar. Vi hör också med jämna mellanrum att de som skapar våra sociala medier inte låter sina egna barn leva med dem: https://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/hightech-foraldrar-valjer-teknikfria-skolor-sina-barn/ Många föräldrar försöker begränsa sina barns skärmtid, med varierande framgång. Att efter eget val kunna beställa ett mobil- eller internetabonnemang med begränsningar av tiden det är tillgängligt skulle underlätta livet både för den som vill underlätta för sig själv att inte fastna med sociala medier och den som vill begränsa det för familjemedlemmar. Och samtidigt skulle det givetvis minska klimatpåverkan.

Olika tjänster och beteenden på internet medför olika hög energianvändning. Här behövs information till allmänheten om hur mycket koldioxidutsläpp och/eller hur stor elförbrukning en olika tjänster medför, t.ex. streamade filmer, facebook-uppdateringar, webbmail istället för e-postprogram. Filmer och filmklipp är mycket energikrävande, och därför borde inbäddade filmer på webbplatser inte startas automatiskt utan enbart med ett aktivt val.

En annan stor energislukare inom internet är gamla inaktuella data som ligger kvar på servrarna, kanske bara bortglömda. Det kan den vanliga internetanvändaren vid en sökning på årligen återkommande evenemang notera: Det är ofta lättare att hitta info om valborgselden eller idrottstävlingen för fem år sedan än den som snart ska äga rum. Här behövs incitament att rensa bort gamla data som blivit bortglömda, eller som inte behövs längre. Detta är en anledning till att energislukande serverhallar ständigt behöver nybyggas och byggas ut.71

2

2

0

L