Motion nr:(8) version nr: 4Välj version:
Rubrik: Klimatet som obligatoriskt skolämne
Inskickad: 2021-11-03
Motionär:Gunilla Berglund, Anna Grönberg (Kontakta motionär)
Ort:Skarpnäck
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår:

* att ett särskilt obligatoriskt skolämne Klimatet inrättas genom hela skolsystemet med en sammanhållen läroplan

* att nödvändiga resurser som kompetenta lärare och läromedel avsätts för att på ett åldersadekvat sätt anpassa undervisningen.

Sammanfattning:
Efter 2:dra världskriget har konsumtionssamhället svämmat över de planetära gränserna och för denna livsstil bär de vuxna nu levande generationerna ansvaret. De som är barn och ungdomar idag är de som kommer att drabbas värst av konsekvenserna. Samhället är skyldigt att rusta dem för detta. De behöver både kunskap om klimatnödläget, förmåga att ställa om, krisberedskap, hopp om framtiden, ett rättvist förhållningssätt och stark gemenskap. Skolan erbjuder en god infrastruktur föratt nå denna målgrupp. Ett obligatoriskt skolämne "klimatet" bör införas som en röd tråd genom hela skolsystemet.

Motiv och bakgrund:
Problemet är att det är dagens barn och ungdomar som kommer att leva i effekterna av den allt värre globala uppvärmningen. För att de skall kunna påverka det som sker behöver de kunskap och gemenskap. Skolan erbjuder en god infrastruktur för detta.
Klimatet behandlas idag utan att vara ett ämne av många lärare, i många olika ämnen. En sammanhållen röd tråd saknas, liksom garantier för att ämnet behandlas på ett adekvat sätt. På grund av ämnets komplexitet behövs särskild lärarkompetens i olika aspekter av ämnet.

Regering och riksdag som bestämmer vad eleverna skall lära sig kan få hjälp av forskare och klimatrörelsen att formulera lagar och förordningar. Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen.

Referens: Skolverket8

4

4

0

L