Motion nr:(82)
Rubrik: Använd prognoser för att forma framtiden
Inskickad: 2021-11-19
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
- Riksdag och regering bör ge myndigheter i uppdrag att använda prognoser som ett verktyg för att främja önskad utveckling.

Sammanfattning:
En prognos är ett instrument som i nuläget används för att planera så att prognosen kan uppfyllas. Istället borde prognoser användas som ett verktyg för att identifiera nuvarande trender, men med syftet att vi människor ska kunna forma den utveckling vi vill se i framtiden, bl.a. för att att uppfylla klimat- och miljömålen.

Motiv och bakgrund:
En prognos är ett instrument som i nuläget används för att planera så att prognosen kan uppfyllas. Ett tydligt exempel är när prognoser över biltrafiken säger att den kommer att öka. Då används det i allmänhet som argument för att bygga fler bilvägar.

Istället borde prognoser användas som ett verktyg för att identifiera nuvarande trender, men utan att godta resultatet som en sanning som måste uppfyllas. Vi människor bör istället aktivt forma vår framtid genom att sätta upp mål för klimat, miljö och annat och sedan använda de verktyg vi har, bl.a. prognoser, för att påverka utvecklingen så att dessa mål kan uppfyllas.

För att återgå till exemplet biltrafiken: Den förutspås i allmänhet öka samtidigt som vi vet att det är till nackdel för klimatet både med själva trafiken och de hårdgjorda ytor som vägarna innebär. Till detta kommer hälsa, olyckor, gruvdrift, resursförbrukning med mera. Då bör prognosen vara ett redskap att identifiera trender, orsaker och samband så att den klimatskadliga ökningen kan motverkas på ett effektivt sätt.

Om en prognos däremot säger att en klimatpositiv företeelse kommer att öka, t.ex. cykling eller övergång från bil till kollektivtrafik, bör givetvis lämpliga åtgärder vidtas för att stimulera fram det som prognosen förutspår, eller för att stimulera det ytterligare.82

1

1

0

L