Motion nr:(85)
Rubrik: Inför beredskapslager av frö till jordbruk och amatörodlare. Stärk Sveriges matsuveränitet.
Inskickad: 2021-11-19
Motionär:Jasmine Waara (Kontakta motionär)
Ort:Örbyhus
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Riksdagen bör besluta om:

-Prioritering av svensk matsuveränitet genom att säkra beredskapslager för grundläggande insatsvaror till jordbruket.
-En nationell plan för ökad svensk matsuveränitet genom beredskapslager av frö för matproduktion (för både kommersiella aktörer och amatörodlare).
-Inkludera hemträdgårdar och kolonilotter (amatörodlare) i en nationell beredskapsplan för matproduktion.

Sammanfattning:
Den nuvarande livsmedelsstrategin sker på bekostnad av lokal matproduktion. Vi behöver ändra vår strategi; långsiktig svensk matsuveränitet bör vara av högsta prioritet. En grundförutsättning för att lyckas är att säkra beredskapslager för insatsvaror till jordbruket. En sådan mycket viktig insatsvara som ofta glöms bort är frö för matproduktion. Hemträdgårdar och kolonilotter är en bortglömd resurs som vi gör klokt att inkludera i en nationell beredskapsplan för matproduktion, insatslagret bör därför täcka behovet av frö för matproduktion för såväl kommersiella aktörer som för amatörodlare.

Motiv och bakgrund:
Den nuvarande livsmedelsstrategin fokuserar på ökad tillväxt, konkurrenskraft, global handel och teknisk innovation. Detta sker på bekostnad av lokal matproduktion, lokala kretslopp och småskaligt jordbruk. Vi behöver ändra vår strategi; långsiktig svensk matsuveränitet bör vara av högsta prioritet. En grundförutsättning för att lyckas med detta är att säkra beredskapslager för insatsvaror till jordbruket. En sådan mycket viktig insatsvara som ofta glöms bort är frö för matproduktion. I nuläget produceras dessa fröer av enskilda internationella aktörer utomlands och fraktas via långväga transporter till Sverige, ett system som gör oss sårbara för både potentiella handelsblockader och bränslebrist. Småskalig matproduktion är mest pålitlig eftersom den inte är beroende av maskiner och drivmedel till dessa. Jag menar att detta insatslager därför bör täcka behovet av frö för matproduktion i händelse av kris eller krig för såväl kommersiella aktörer som för amatörodlare. Hemträdgårdar och kolonilotter är en bortglömd resurs som vi gör klokt i att inkludera i en nationell beredskapsplan för matproduktion.

Frö för matproduktion har lång livslängd i fryst tillstånd, ett beredskapslager av detta är inte svårt att uppbringa. Storleken, innehållet och framtida fördelning av det är däremot något som kräver samordning från flera instanser och myndigheter: MSB, FOI, Jordbruksverket mfl.

Riksrevisionen, Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga
samhällsfunktioner, RIR 2018:6 (Stockholm, 2018)

Eriksson, Camilla, Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv: Sårbarheter och
lösningar för ökad resiliens, MSB1223, SLU Future Food reports:1 (2018)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/01/prop.-201617104/

https://www.tradgardstrollet.se/2021/09/16/poddavsnitt-13-om-fro/

boken Frö: jakten på framtidens mat – Anna Liljemalm & Erik Abel (2020)

examensarbete: Utbildning till diplomerad pomolog hos Pomologiskt Centrum: Produktiva trädgårdar och deras odlare, En stor och bortglömd samhällsresurs Examensarbete 2019/2021 av Britta Wedin85

1

1

0

L