Motion nr:(87) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Förbjud tobaksvaror
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Hanna Sjöberg (Kontakta motionär)
Ort:Örebro
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Förbjud kommersiella tobaksvaror i Sverige.
Tobak är en omodern och hälsovådlig drog med enorma kostnader: 30 miljarder för Sverige att vårda dess många offer.
Det associeras till tyngre droger, kriminalitet och utanförskap.
Det är helt onödigt att röka och snusa.
Tobaksbolaget använder barnarbete.
Snus och cigaretter bidrar till största nedskräpningen i avlopp och på gator.

Sammanfattning:
Tobaken i all dess industriella form är en drog med stor skadlighet. Genom att helt förbjuda kommersiella tobaksvaror visar Sverige att vi förstår dess enorma skador: skador av kemikalier och markskövling av planeten, de fysiska tobaksrelaterade sjukdomar som årligen kostar Sverige 30 miljarder kronor att ta hand om, ett omänskligt liv för de barn och vuxna som arbetar organiserat hos stora tobaksbolagen,, den rena luften vi eftersträvar : utan utsläpp av giftiga ämnen eller rök.

Motiv och bakgrund:
Viktiga fakta;
https://youtu.be/vWL-8_td5TM
(1 minut 27 sekunder lång film från Tobaksfakta om att tobak är miljöskadligt.)

I dagsläget hösten 2021 importerar Sverige tobaksvaror från tobaksplantage där barnslavar organiserat arbetar för de multinationella bolag som äger världens tobaksindustri? förutom barnarbetet samt de rikliga mängder kemikalier på de besprutade plantagerna, tas den jordyta upp, där bra mat till befolkningen som lever och bor där, hade kunnat odlas.

Varje år kostar vården i Sverige av personer med skador relaterade till bruket av tobak många miljarder kronor (30 miljarder). Kapitalismens kommersiella dröm om ett liv som vinnare. Verklighetens resultat är naturens skövling och många nivåer av obalans.

Flera av de globala målen påverkas positivt av att förbjuda inköp all sorters tobaksvaror: snus, cigarrer och cigarettpaket, rulltobak och så vidare.

Mål 1/ ingen fattigdom - genom bättre betalt arbete med (tex) egna odlingar av frukt och grönsaker istället för slavarbete med tobaksodling.

Mål 3/ god hälsa och välbefinnande - hälsan går att återfå för de flesta av de som idag röker eller snusar. Man ordinerar tex rökare som ska opereras att helt avstå ifrån tobak sex veckor innan operationen och sex veckor efteråt: detta för att människokroppens vävnader läker bättre om de inte störs av giftig tobak.

Mål 8/ anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Det är förfärligt att bland annat barn i organiserad skala arbetar med tobaksodling och producerande av tobaksvaror för de multinationella företag som tycker att PENGAR är det väsentliga i tillvaron. Det behöver förändras! Sverige kan vara tydlig och vägra samarbete med tobaksbolag.

Mål 12/ hållbar konsumtion och produktion - En hållbar konsumtion betyder bl a att de produkter som tillverkas och som vi konsumenter kan köpa bör vara något som är bra för oss och att produktionen sker på ett klimatsmart sätt; en beskrivning som står i opposition till tobaksvaror.

Mål 13/ bekämpa klimatförändringarna
- Landområde där man odlar tobak är bättre att de boende på platsen använder till lokal frukt- & grönsaksodling.
Det är väldiga mängder kemikalier som besprutar fälten med tobak. Det är giftiga cancerframkallande ämnen i varje cigarett - alltså är rökande helt emot frisk luft och minskade utsläpp.

Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald -
Om världens länder lade ned tobaksindustrin och de familjer som nu odlar tobak i världen fick den marken att odla (ekologiskt) mat på- skulle det innebära en stor förbättring av den biologiska mångfalden och ett stärkande av de naturliga ekosystem. Genom små jordbruk (i motsats till gigantiska monokulturer med tex tobak-kaffe-bomull- soja-kakao-ananas-palmolja-boskapsuppfödning) kan Jordens landskap få mer liv igen. Jordbrukarna skulle kunna försörja sig på matmarknaden vid skördetid.

Associationer till tobak:
Tobak och kaffe ? tobak och alkohol- tobak och kriminalitet- tobak och uteliggare - tobak på fängelset- tobak och hårt fysiskt arbete med en paus där man tar en cigg ? - tobak och cancer ? - tobak och cannabis- tobak och festa- tobak och förstörda skrumpnade lungor- tobak = minskad livslängd- tobak och luftrörssjukdomen kol ?- tobak och nikotingula fingrar och hy, slemhosta och en allmänt usel kondition.
Att bruket av tobak kan vara en inkörsport för unga till starkare droger är dokumenterat. Det svenska snuset gör kanske mindre skada än rökning- men snus är en drog tjugo gånger starkare än cigaretter- bland annat flera former av muncancer och tandskador kommer därifrån- snus och fimpar är dessutom vanligaste nedskräpningen (i alla fall i svenska avloppssystemet samt i fjällen). Jag tänker på Stefan Sundströms hemodlade snus som han gör av sin tobak- en växt bland de andra i ett litet växthus. Kanske kan vi tillåta hemodlat men det väsentliga i nuet är att helt förbjuda den multinationella tobaksindustrin.87

2

2

0

L