Motion nr:(92)
Rubrik: KLIMATFÖRNEKELSE ÄR ETT BROTT
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:

• Klimatförnekelse och klimatfördröjning ska klassas som brott mot svensk lag, analogt med den föreslagna lagen om förintelseförnekelse och med samma straffskala.
• Utredning om detta ska göras tillsammans med redan beställd utredning om förintelseförnekelse.
• Sverige ska driva en utvidgning av europeisk förnekelselag till att omfatta även klimat.

Sammanfattning:

Klimatförändringarna dödar människor, redan idag miljontals varje år och inom en nära framtid tiotals eller hundratals miljoner, om vi inte omedelbart stoppar klimatkatastrofen genom att dra ner våra utsläpp till noll.

Förnekelse om detta faktum gör att åtgärder försenas, med påföljd att ännu fler människor lider och dör.

Därför måste det vara brottsligt att förneka klimatförändringarna.

Motiv och bakgrund:
Klimatförändringarna dödar människor, redan idag miljontals varje år och inom en nära framtid tiotals eller hundratals miljoner, om vi inte omedelbart stoppar klimatkatastrofen genom att dra ner våra utsläpp till noll.

Förnekelse om detta faktum visar nonchalans mot dem som redan fallit offer för våra utsläpp, och kallblodig likgiltighet inför den massdöd som bristande åtgärder kommer att orsaka. Klimatfördröjning är en annan taktik från motståndare, som då inte direkt förnekar fakta men försöker uppnå samma resultat genom att till exempel kräva ännu säkrare bevis på hot, eller föreslå irrelevanta åtgärder. Bägge taktikerna gör att åtgärder försenas, med påföljd att ännu fler människor lider och dör.

Det pågår en utredning om Kriminalisering av Förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott (Regeringens Kommittédirektiv 2021:87), delvis efter påtryckningar från EU-kommissionen. Flera länder inom EU har redan sådana lagar, så det handlar om att Sverige ska harmoniseras. Samtidigt pågår ett internationellt arbete med att klassa klimatbrott som Brott mot Mänskligheten under Internationella Brottsmålsdomstolens ICC jurisdiktion. Därför är det lämpligt att behandla klimatförnekelse och -fördröjning i samma sammanhang som förintelseförnekande92

1

1

0

L