Motion nr:(93)
Rubrik: Bygg upp svensk tillverkning av utrustning för förnybar energiproduktion!
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
Vi behöver
• utvidga Klimatklivet till att omfatta nyetablering av tillverkningsindustri för utrustning för förnybar energi
• arbeta inom EU för att tillåta alla medlemsländer att skydda inhemsk sådan industri

Sammanfattning:

De närmaste decennierna kommer att se en kraftig efterfrågan på utrustning för att omvandla solenergi och annan förnybar energi till värme och elektricitet. För att tillgodose det behovet behöver tillverkning av sådan utrustning finnas på många ställen; idealiskt ska varje land vara självförsörjande. Sverige har alla förutsättningar att gå före.

Sverige bör även arbeta för att EU tillåter medlemsländer att skydda sådan industri.

Motiv och bakgrund:
De närmaste decennierna kommer att se en kraftig efterfrågan på utrustning för att omvandla solenergi och annan förnybar energi till värme och elektricitet. För att tillgodose det behovet behöver tillverkning av sådan utrustning finnas på många ställen; idealiskt ska varje land vara självförsörjande.

På längre sikt kommer de anläggningar som slutat fungera behöva ersättas. Dessutom kommer befolkningstillväxt och andra ökande behov antagligen kräva mer energi. Det finns alltså anledning att anta en stadig inhemsk efterfrågan på ny sådan utrustning.

Det kan kanske hävdas att det är för dyrt att tillverka i Sverige; då ska vi komma ihåg att flertalet av dessa produkter tillverkas i högt automatiserade fabriker med ett litet antal mycket kompetent personal. Lönekostnadsandelen av produktens pris är låg. Den lön som tjänas i Sverige kommer också i stor utsträckning spenderas i Sverige, vilket gynnar hela vår ekonomi.

En satsning i Sverige på tillverkning av solceller och annan utrustning för förnybar energiproduktion skulle lösa flera problem: Förutom att tillgodose det svenska behovet skulle det ge ett självklart svar på frågan ”Vilka nya jobb finns efter omställningen?”. Vidare skulle det ge en bra grund och incitament för forskning och utveckling av nya teknologier, det skulle förbättra handelsbalansen och minska valutarisker, det skulle minimera behovet av internationell transport, vi skulle slippa skandaler om slavarbete i förnybara produkter, och det skulle öka svenskarnas förtroende för dessa produkter och deras användning. En anledning till Kinas dominans på solcellsmarknaden är användningen av lägerfångar för utvinning av råmaterial. Vi har bättre koll på hur inhemska företag sköter sig.93

1

1

0

L