Motion nr:(94)
Rubrik: Släpp in beteendevetarna i omställningsarbetet!
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Henrik Hagegård (Kontakta motionär)
Ort:Arvika
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:

Det vi är känslomässigt förtrogna med har vi lätt för att ta itu med.
Ge plats för beteendevetaren i hållbarhetssträvan!
Idrottsvärldens metodik för mental träning avgör -- kanhända så också i samhällsomställning.
Ta reda på vad som kan tänkas grundlägga känsla för det omställda.
Tillsätt en arbetsgrupp med bred kompetens enligt ovan och gör en förstudie!

Sammanfattning:
Utan känsla ingen handling.
Vi vet mycket väl hur vi styrs av det som vi är väl förtrogna med känslomässigt.
För att säkra samhällets långsiktigt hållbara utveckling : prioritera högre och involvera beteendevetenskap i omställningsarbetet! Detta som komplement till satsning på teknik.
I idrottsvärlden är beteendevetaren viktig och mentala träningen avgörande. Där skapas vinnarkänslan. Den känslan, den måste skapas också för det omställda samhället.
Gör omställningsarbetet även till en humanistisk disciplin och låt inte tilltron till teknik stå allenarådande!
Känsla är en människoegenskap.

Motiv och bakgrund:
Teknikfixering. Teknisk utveckling har helt visst tagit oss långt och den ska ta oss ännu längre. Men den har en alltför dominerande ställning som intresseområde för människan i omställning för hållbarhet och detta behöver kompletteras.
Vision. Visualisering, att träna in målbilder hämtade i hållbarhet ( som motvikt till hotbilder ) är god stimulans för motivation och känsla. Därför : ta in beteendevetaren i omställningsarbetet. Sök och förverkliga incitamenten som leder till motivationen och känslan för att få nödvändig förändring gjord!
Barn och ungdomar, bärare av omställning och av det omställda. Har vi det tillrättalagt för deras delaktighet , för angelägen sådan? Skolans klassrum kan ifrågasättas som lärande miljö just för unga människors känsla och motivation för omställning. Men där får man information, bl.a. om klimathot, miljöförstöring och brister i hållbar utveckling.
Gemenskap i omställningen. Folkrörelsen är stark nu, inte minst bland ungdomar -- Greta-rörelsen och den är betydelsefull. Gemenskap är en känsla, viktig sådan.
Incitament. Barns och ungdomars delaktighet.
Att värna den biologiska mångfalden är bland annat ett viktigt moment i att säkra hållbarhet. Ungdomar får orien-tering om detta i skolan, information, det är bra, men vi måste fråga oss: Är traditionella klassrummet god lärande miljö för att ingjuta känsla för medvarelser i naturen och i den biologiska mångfalden?
Barn och ungdomar har ofta ett unikt och känslomässigt förhållningssätt till naturen och detta ska absolut hållas vid liv och vidareutvecklas. För att just hålla detta vid liv, känna, då behövs uteklassrummet ute i den biologiska mångfalden.
Lägg tillrätta skolornas utemiljöer så att dessa blir det värdefulla incitament som är nödvändigt i unga människors omställning!
Närhet mellan producent och konsument i varuhantering.
Marknad för lokalt producerade livsmedel är en nödvändighet för att säkra hållbar utveckling. Likaså är husbehovs- odling ett viktigt moment i omställd livsstil.
För att grundlägga, få känsla för sammanhangen i mathållning har skolornas matbespisning en väldigt betydelsefull roll, skulle i varje fall kunna ha. Närhet mellan odling och matbord bör upprättas. Därför måste skolträdgården åter- införas, åtminstone odlingslotter på skolgården! Kanske inte som produktionsenheter som försörjer skolköket, men för odling av känslan. Centralkök måste också ersättas av kök nära matbordet och skolmåltidfpersonal kan då ta på sig en pedagogisk roll som främjar måltidskänslan. Det som nu är rast då man på en kort stund får i sig en bit mat gynnar ingen känsla för den viktiga måltiden. Sammanblandningen måltid och rast är en missuppfattning. Matstunden kan göras till en betydelsefull lektion i unga människors omställning. Så också för folkhälsan.

Tillsätt en arbetsgrupp med bred kompetens som gör en studie enligt tankar och idéer ovan! Detta för att ta reda på om och hur samhällets omställningsprocess kan breddas och i högre grad involvera beteendevetenskap. Så också för att söka metod för att hitta god motivation och positiv känsla inför det omställda och för att mest möjligt undanröja motståndskänsla och osäkerhet inför förändring.
Till detta göra plan för åtgärder och även yrka medel för finansiering.

PS.
Hos skogsbolagen finns erfarenhet av och material för ett utbildningspaket som heter "Skogen i skolan".
Tankesmedjan Movium i Lund har material och kunnande kring lärande utemiljöer.94

1

1

0

L