Motion nr:(99)
Rubrik: Ekonomiutbildning (Från KR18)
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår
- att ekonomiutbildning ska innehålla en kritisk genomgång av alla olika skolor inom ekonomin;
- att ekonomiexamen ska kräva kunskap om ekonomisk historia, psykologi, sociologi, och etik;
- att miljö- och klimatekonomi ingår som obligatoriskt ämne,
- att stat och kommun ställer krav på bredare kunskap hos sina ekonomer, speciellt klimatekonomi.

Sammanfattning:
En mycket stor anledning till klimatkrisen är att dagens ekonomer bortser från sidoeffekter då de tar ekonomiska beslut.

Detta beror på att ekonomutbildningen under lång tid baserats på en ytterst förenklad bild av världen, den s.k. Chicagoskolan. Försök att bredda bilden har mötts av ointresse, förakt, eller t.o.m. fientlighet.

Detta måste förändras om vi ska ha kvar en planet som det går att leva på. Nya ekonomer måste förstå den verkliga världen och dessutom att det finns olika ekonomiska teorier för att beskriva den.

Speciellt måste nya ekonomer förstå miljö- och klimatekonomi.

Motiv och bakgrund:
Kate Raworth beskriver i boken Doughnut Economy hur hon blev utkastad från professorns kontor då hon bad om att studera alternativa synvinklar på ekonomin. Den bilden beskriver hur dominerande Chicagoskolan var och fortfarande är inom ekonomiutbildning.

Denna förenklade bild av världen skapade ett temporärt uppsving eftersom den rättfärdigade ett kortsiktigt uttag (dvs rovdrift) av naturresurser, med hänvisning till att problemen kan lösas senare, då vi blivit tillräckligt rika. Vi har nu varit i perioden 'senare' ett antal decennier, men problemen bara ökar. Chicagoskolan har tydligt visat sig inkapabel att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Trots det försvaras den med alla medel, eftersom många av dagens beslutsfattare har mycket att förlora på en förändring.

För att detta tillstånd ska brytas krävs till att börja med att framtida ekonomer förstår hela bilden och inte bara den glättade Chicagovyn av den ekonomiska världen. Dessutom måste incitamenten för att inte blunda för verkligheten vara tillräckliga.

Utbildningen måste bredda den nye ekonomens världsbild genom kurser i historia, psykologi, sociologi, och etik. Hen ska göras varse att ekonomi inte är en absolut vetenskap genom att undervisas i hur de olika ekonomiska skolorna beskriver världen och att de därför ibland kommer till diametralt olika slutsatser.

Men det räcker inte. Vi måste se till att det finns välbetalda jobb att gå till efter examen även för alternativa ekonomer. Näringslivet, framför allt finansindustrin, vill naturligtvis fortfarande ha lydiga ekonomer och betalar därför mycket för dessa, men tyvärr verkar även stat och kommuner föredra dem. Alternativa ekonomer får försöka skriva böcker eller försörja sig på annat sätt. Detta måste ändras.99

1

1

0

L