Läkare för Miljön sponsrar Klimatriksdagen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer

Läkare för Miljön är en politiskt oberoende ideell förening för läkare, medicinstuderande, forskare och övriga verksamma inom sjukvården.

De anser att läkare har ett särskilt moraliskt och etiskt ansvar för befolkningens hälsa. Läkares uppgift är därför att förmedla kunskap som är av betydelse för hälsan i samhället. Läkare för Miljön menar att vår tids viktigaste överlevnadsfråga är att vända samhällsutvecklingen till ett uthålligt kretsloppssamhälle. Föreningens syfte är att främja en samhällsutveckling som leder till god livsmiljö och folkhälsa för dagens och morgondagens generationer, såväl nationellt som globalt.

I klimatfrågan anser Läkare för miljön att det är angeläget att samarbeta med andra miljöorganisationer för att få våra beslutsfattare att inse allvaret i klimathoten. En kraftsamling krävs för att utan dröjsmål minska koldioxidutsläppen då tiden håller på att rinna ut! Om vi inte lyckas hejda klimatförändringarna kommer det att få omfattade och dramatiska effekter på människors hälsa.

Tack för att ni är med och stödjer Klimatriksdagen!

1520352816.9077