Nu kan man anmäla sig till vårt Forum!

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt, Programpunkt

Forum är vår träffpunkt på Klimatriksdag 2018 för grupper av ideellt aktiva som jobbar lokalt för omställning till hållbarhet och klimatsmarta val. På Forum kan gräsrötter från hela landet mötas, berätta om sina aktioner, utbyta erfarenheter och lära av och peppa varandra. Man kan sätta upp en poster med text och bild om sin verksamhet, man kan hålla ett dialogmöte där man diskuterar en viktig och intressant frågeställning tillsammans med andra aktivister, man kan visa en film eller göra en teaterföreställning… här finns spelrum för fantasin!

Nu öppnar vi vårt Forum för anmälningar från klimataktiva grupper. Mer info om Forum, och formulär för att anmäla sig, hittar du här.