Miljö och etik – seminarium den 20/2 med Olle Torpman

Dan BaeckströmEvenemang, Klimatriksdags-nytt

Klimatriksdagen bjuder in till seminarium med Olle Torpman på temat Miljö och etik: Hur går vi från problem till lösning?

Tid: Tisdag den 20 februari kl. 18.00-20.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm.
Begränsat antal platser. Anmälan sker här via detta formulär.

Se även Facebook-evenemang.

Olle Torpman är doktor i praktisk filosofi och anställd vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Han disputerade 2016 med avhandlingen ”Libertarianism and Climate Change” och är nu aktuell med boken ”Miljöetik: Från problem till lösning”.

Den naturvetenskapliga forskarkåren står alltmer enad – vi blir fler och fler människor på jorden och våra aktiviteter blir alltmer tärande på miljön. Vi skövlar regnskogarna, fiskar ut haven och släpper ut gifter och koldioxid i atmosfären. Genomsnittstemperaturen höjs, vattennivåer stiger och allt fler djurarter hotas av utrotning. Naturkatastrofer och felslagna skördar ökar, och världens svältsituation förvärras. Som om inte detta vore nog lär dessa problem framöver eskalera i både antal och intensitet. Med en ökande medvetenhet om de stegrande miljöproblemen aktualiseras frågor om våra moraliska förpliktelser att förhindra denna utveckling. Har vi ett ansvar att stoppa miljöförstöringen? I så fall, gentemot vad eller vem: miljön i sig eller enbart oss själva som är beroende av den? Och hur ser vårt ansvar ut gentemot kommande generationer?