Nudie Jeans Co stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Nudie Jeans Co, som tillverkar, säljer och reparerar jeans, stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Vi vill gärna ha fler aktörer i klädbranschen med hållbarhetsambitioner bland våra stödjare. Läs mer om hur man gör här.