1
Motion nr:102 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Nej till höghastighetståg
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Björn Idar och Elisabeth Rosenborg (bjorn.idar40@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
För att locka fler resande att välja tåget, bör man prioritera underhåll av Sveriges hela järnvägsinfrastruktur i stället för att satsa på supersnabba tåg. Samtidigt måste alla sträckor, gamla som nya, omgående utrustas med ett enhetligt signalsystem subventionerat av svenska staten.

Sammanfattning:
Majoriteten av våra medborgare önskar ökad punktlighet, garanterad trygghet och bekväma transporter. Detta borde kunna erbjudas till en betydligt lägre kostnad än vad en nyinvestering i höghastighetsbanor skulle innebära, med marginellt minskad restid för ett fåtal välbemedlade resenärer.

Motiv och bakgrund:
Det är osannolikt att en förkortad restid på c:a 25-30 % nämnvärt skulle påverka antalet resande med tåg, allra minst de som har för vana att ta flyget. För daglig arbetspendling på långa sträckor inom Norden, 20-100 mil och mer, är flyg ett rimligt val, såvida det inte går att lösa med videokonferenser. För sträckor kortare än 20 mil är däremot punktlighet, tillgänglighet (stopp vid flera stationer), bekvämlighet samt möjlighet att ta med cykel eller liknande avgörande. Att återinsätta nattåg är en avgörande åtgärd som rimligen skulle attrahera en avsevärd mängd nya resenärer.

För tillfälligt resande är följande alternativ viktiga: Obegränsad plats för bagage, möjlighet till att ta med husdjur, lekrum för barn, läckra måltider med många alternativ och spriträttigheter, god luftkvalitet, vil-och sovmöjligheter samt fler toaletter. Önskvärt är språk- och internetkunniga värdar på vissa tåg. Detta till subventionerade priser.

Samstämd infrastruktur inom EU samt möjlighet att boka alla etapper med olika färdmedel på en gemensam hemsida skulle kunna bli avgörande vid val av transportmedel. Den ur finansiell synvinkel viktigaste målgruppen är de 63 % bil- och de 7 % bussburna resenärerna, inte de 11 % från flyget. För att få flygresenärer att välja tåg föreslås dessutom en rejäl klimatavgift på flygresor.

Den av Miljöpartiet och Centern omhuldade höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg, med en tillåten maxhastighet av 250 km per timme, har beräknats kosta c:a 250 miljarder kronor och skulle finansieras med lån, vilket skulle höja vår statsskuld till en obehagligt hög nivå, för kommande generationer att återbetala. Alla projekt blir dessutom alltid dyrare än beräknat. 1: Bygget av hallandsåstunneln, 2: Försvarets upphandling av helikoptrar, 3: Den högaktuella skandalen kring Nya Karolinska. (DN 2018-02-25).

I dagsläget är räntan orimligt låg men kan rusa i höjden med kort varsel. I det ursprungliga förslaget nämndes hastigheten 320 km per timme till en kostnad av över 350 miljarder kronor. Var vi hamnar i slutänden är oklart (Se not). Summorna bör jämföras med regeringens senaste budgetproposition där 1,2 miljarder kronor avsattes för järnvägsunderhåll för perioden 2016-2018. Också värt att nämna är den årliga försvarskostnaden på 50 miljarder kronor. Då försvaret efter senaste beräkningen önskar ytterligare 180 miljarder under kommande tioårsperiod (DN 2018-02-20), framstår det hela som en hänsynslös prioriteringsfråga. Finansminister Magdalena Andersson vädjade dessutom nyligen om 20 extra miljarder för att klara välfärden under nästa mandatperiod (DN 2018-02-22). Samtidigt förväntas Brexitutträdet skapa ökade utgifter till EU. Allt ska tas ur svenska folkets gemensamma kassa. Ett nyttigt räkneexempel är på plats: Tusen gånger tusen blir en miljon. Tusen miljoner blir en miljard, i siffror 1000.000.000. kronor. Det är svårt att föreställa sig sådana summor men alltför lätt att spendera dem.

Noter: https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/vandningen-foreslar-nya-hoghastighetstag/102

3

3

0

L