Motion nr:112
Rubrik: Inför miljöskatt på handelsgödsel
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-02-25
Motionär:Göran Jacobsson, Ulla Björklund (gorjac5@hotmail.com)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimataktion
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:

Inför en miljöskatt på användning av handels-gödsel.

Skatten ska öronmärkas för att användas som omställningsbidrag till jordbrukare som vill ställa om till hållbart jordbruk.


Sammanfattning:


Om vi i Sverige menar allvar med de internationellt uppsatta klimatmålen behövs en ny jordbrukspolitik som gradvis ställer om dagens konventionella jordbruk till ett hållbart, klimatsmart och ekologiskt jordbruk.

En skatt på handelsgödsel bör användas för att påbörja omställningen av jordbruket från konventionell odling till hållbar odling med minskade CO2-utsläpp.

Dessa skattemedel bör föras tillbaka till jordbruket som stöd för omställningen

Motiv och bakgrund:
Den specialisering som skett inom det konventionella jordbruket har lett till skapandet av stora monokulturer där den biologiska mångfalden hotas och artrikedomen av växter och djur minskar. Det är viktigt att slå vakt om att dessa ekosystem ej försvagas. De jordbruksföretag som bryter mot dessa miljömål bör därför beskattas.

Handelsgödsel kan orsaka övergödning och klimatpåverkanBilaga: Förutsättningar-för-att-minska-växthusgasutsläppen-från-jordbruket.pdf

112

0

L