Motion nr:118
Rubrik: Avdragsgill klimatkompensation
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-26
Motionär:ZeroMission (jenny.blomberg@zeromission.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:ZeroMission
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Skattelagstiftningen bör ändras eftersom avdragsrätt ska gälla för all certifierad och projektbaserad klimatkompensation 

Sammanfattning:
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom om klimatkompensation tagit ställning på ett sätt som kommer att hämma det frivilliga klimatarbetet i svenskt näringsliv. Klimatkompensation bör i det här avseendet naturligtvis jämställas med andra frivilliga, kontrollerade sätt för företag att ta ansvar, exempelvis hållbarhetsmärkningar som Krav, Bra miljöval, Svanen, EU blomman och Fair Trade.

Motiv och bakgrund:
I sin tolkning av skattereglerna visar HFD brist på aktuell kunskap om vad klimatkompensation handlar om. Man missar helt att klimatkompensation är ett vanligt sätt för företag att ta kostnaden för sin klimatpåverkan, utöver det viktiga arbetet med att minska sina egna utsläpp av växthusgaser. För många ansvarstagande företag och deras kunder är det här en självklar kostnad för att producera produkter och tjänster och inte minst för att transportera dem till marknaden. En undersökning av Novus (2017) visar att 7 av 10 konsumenter föredrar att köpa produkter och tjänster av företag som tar sitt klimatansvar. Klimatkompensation kan alltså ge mervärden och ge ytterligare kvalitet till en produkt eller tjänst. Klimatkompensationen sker genom certifierade och registrerade projekt. För att klimatkompensera behöver företagen beräkna sin klimatpåverkan och köper sedan krediter som levererar motsvarande koldioxidreduktion eller -upptag, exempelvis genom trädplantering eller projekt som främjar utbyggnad av förnybar energi. Genom att företagen får information om sin klimatpåverkan och att de via klimatkompensationen tar på sig en kostnad för utsläppen, driver det på arbetet med att minska verksamhetens klimatpåverkan. Klimatkompensation finns även specificerat i standarden ISO 14021 och är en etablerad metod för verksamheter som arbetar med ständiga förbättringar och har för avsikt att kommunicera sitt miljöarbete.
Kostnaden för klimatkompensation ger, tvärt emot HFD:s bedömning, både en viktig motprestation och har i högsta grad koppling till verksamheten. Det blir en alltmer naturlig del av företagens kostnader, som förstås bör vara avdragsgill. En hel värld betraktar klimatkompensation som ett kostnadseffektivt sätt att minska sin klimatpåverkan och från många håll vill man ha ett pris på utsläpp. Att idag betrakta företagens klimatkompensation som en gåva utan koppling till verksamheten är helt förlegat och obegripligt.

Dagens Juridik (http://www.dagensjuridik.se/2014/09/hfd-salta-kvarns-kostnader-klimatkompensation-inte-avdragsgill

Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden, SIS https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-miljo/ssiso14021/

https://www.svd.se/foretag-hindra-inte-vart-klimatarbete-regeringen
https://www.aktuellhallbarhet.se/regeringen-lyssnar-inte-till-remissvaren-om-klimatkompensation/
https://news.cision.com/se/zeromission/r/lagforslag-fran-regeringen-bromsar-naringslivets-klimatambition,c2043374
http://supermiljobloggen.se/debatt/2016/07/max-varken-vi-vara-gaster-eller-klimatet-har-tid-att-vanta-det-ar-dags-att-agera
118

0

L