Motion nr:119
Rubrik: System för klimatneutralitet
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-26
Motionär:Zeromission AB (jenny.blomberg@zeromission.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:ZeroMission AB
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Den svenska regeringen bör inrätta ett rigoröst system för certifiering av produkter, tjänster och företag som vill kalla sig klimatneutrala.

Sammanfattning:
Intressentgrupper i Sverige blir mer och mer oroade över klimatpåverkan från produkter, tjänster och företag. Det innebära att det finns incitament för företag att kommunicera sitt miljöansvar mot marknaden. Termen ”klimatneutral” används idag på flera olika sätt, av olika företag för att ange deras varierande nivåer av engagemang och handling. Det gör att intressenternas intressen inte uppfylls. Vårt förslag är att den svenska regeringen tar till nödvändiga åtgärder och introducerar ett system eller standard för att säkerställa att klimatambitionen höjs och intressenternas förväntningar är up

Motiv och bakgrund:
Termen “klimatneutral” började användas i Sverige och Europa för 10-15 år sedan. Då fanns ingen definition av begreppet. Sedan dess har förståelsen för klimatrisker ökat enormt och metoder och praxis för klimatfotavtryck och klimatberäkningar har utvecklats och standardiserats.
I dag vill intressentgrupper ha möjlighet att bedöma företagens klimat och miljömässiga engagemang. För att göra det möjligt måste kommunikationen från företag vara tydlig och trovärdig. Dessvärre används termen ”klimatneutral” på flera olika sätt, och representerar en bredd av engagemang och åtgärder på olika nivåer från berörda aktörer. En standardiserad process för en certifiering, som regeringen stödjer, skulle ge begreppet en nödvändig tydlighet och trovärdighet. Systemet kan vara baserad på standarder som är gjorda av internationella experter, och inkludera tredjeparts verifiering. Den Australienska regeringen har etablerat “Carbon Neutral Certification Programme” till vilka intresserade kan söka. Systemet som är administrerat av Miljö och Energimyndigheten är baserat på internationellt erkända standarder.
Den svenska regeringen är intresserad av att öka konsumentmakten med hjälp av trovärdiga certifieringar och märkningar av produkter, tjänster och företag. Den svenska regeringen har redan en plattform genom Miljömärkning Sverige. Ett program för klimatneutral certifiering skulle passa in i den strukturen.

http://www.environment.gov.au/climate-change/government/carbon-neutral/certified-businesses

https://zeromission.se/nyheter/att-bli-klimatneutral-pa-riktigt/

See also standards: ISO 14021 and PAS 2060.119

0

L