Motion nr:122 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-03-28
Motionär:Göran Jacobsson, Ulla Björklund (gorjac5@hotmail.com)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimataktion
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att det, inom både SLU, naturbruksgymnasier och folkhögskolor med lämplig inriktning startas en separat utbildning med inriktning på ekologiskt jordbruk

Att betydande forskningsresurser satsas på ekologiskt och återskapande jordbruk

Att det satsas forskning på växtförädling, anpassad till lokal utveckling och till grödor som är anpassade till ekologiskt odling.

Sammanfattning:
En speciell jordbruksutbildning bör skapas med målen att öka kunskaperna om hur man:

Producerar livsmedel av hög kvalitet
Hushållar med naturresurser och minimera negativ inverkan på miljön
Skapar största möjliga recirkulation av näringsämnen
Vårdar kulturlandskap med artrikedom och genetisk mångfald
Bevarar jordarnas långsiktiga bördighet

Motiv och bakgrund:
Framtidens jordbruk måste producera mat till en ökande befolkning men samtidigt ta hand om och återskapa markens bördighet samt förstärka samspelet mellan våra odlingar och den omgivande naturen. Växtföljder, samspel mellan växter och djur och bejakande av biologisk mångfald. Detta måste vara en bättre framtidssatsning än det specialiserade jordbruk vi har idag med enbart växtodling och koncentrerad djuruppfödning där handelsgödsel, bekämpningsmedel mot ogräs, insekter och svamp är det normala. Detta leder till jättelika monokulturer med brist på biologisk mångfald

Omfattande forskning finns inom detta områdeBilaga: Inlagring-av-kol-i-betesmark.pdf

122

2

2

0

L