Denna motion kan ej röstas på – har slagits samman med motion nummer 231
Motion nr:(123)
Rubrik: Kalhyggesfritt skogsbruk
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-02-26
Motionär:Anders Axner (anders.axner@gmail.com)*
Ort:Skokloster
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag vill att det stiftas lagar som föreskriver att skogsbruk i Sverige skall bedrivas utan kalhygge.

Sammanfattning:
Det sätt som vi har avverkat skogen på sedan 1950-talet innebär att vi har ersatt naturskog med gran- eller tallplanteringar, och därmed huggit bort djurens naturliga miljö. Vi har avverkat de fysiska förutsättningarna för biologisk mångfald. Kalhyggena har också påverkat skogens förmåga att binda koldioxid ytterst negativt.

Av detta skäl behöver svenskt skogsbruk skyndsamt ställas om till kalkyggesfritt.

Motiv och bakgrund:
Läget för skogen är akut. Både i Sverige och globalt – de senaste 200 åren har nästan 80 procent av jordens urskogar huggits ned.

Vårt ekosystem står på spel. En rapport från Tyskland visar att 80 procent av insekterna har försvunnit på 28 år. Det är en katastrof. Skövlingen av skogen påverkar inte bara den biologiska mångfalden, utan också klimatet.

Att rädda skogen måste inte innebära ett stopp för skogsindustrin. I stället krävs en omställning. Skog kan fortsätta huggas, men på ett helt annat sätt än det som sker i dag. I stället för kalhyggen så hugger man enstaka träd på ett sådant sätt att skogen hela tiden finns kvar. På så sätt kan vi bevara blandskogar och återskapa dem där de har försvunnit. Det skulle göra monumental skillnad för naturen och livet i skogen och ge stora vinster både för den biologiska mångfalden och för klimatet.

Omställning krävs

En omställning av skogsbruket där vi låter skog växa upp igen skulle till exempel innebära att skogen kan ta upp betydligt större mängder koldioxid än i dag. I dag har vi 135 kubikmeter träd per hektar i Sverige. En fördubbling skulle göra att skogen kan ta hand om över en miljard ton koldioxid mer. Det är en väldig effektiv klimatåtgärd.

Ett ekobaserat skogsbruk är ekonomiskt lönsamt. Brukar man skogen på rätt sätt slipper man kostnaden för planteringar, skogen växer upp av sig själv på naturlig väg. Man får också högre andel timmer med den här typen av skogsbruk.

Utvecklingen kan hejdas

I Lübeck ställde man om sitt skogsbruk till kalhyggesfritt 1992. Sedan dess har den biologiska mångfalden och tillväxten på virke ökat betydligt, och det på bara 25 år. Det här visar att sådant skogsbruk är fullt möjligt. Skogsbruket måste bedrivas på ett sätt som gör att vi inte ställer oss i vägen för den naturskog som hela tiden är på väg att växa fram.

Se boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” av Mikael Karlsson.123

1

0

L