Motion nr:126
Rubrik: Ändrad inriktning för Sveaskog
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-02-26
Motionär:Oscar Magnusson (oscarmagnusson77@gmail.com)*
Ort:Bagarmossen
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att Sveaskogs ägardirektiv ändras så att klimat och biologisk mångfald är det främsta målen i bolagets verksamhet. Företaget ska inte drivas på marknadsmässiga grunder och mål om avkastning och utdelning till staten tas bort.

Avverkningar enligt gängse modell med kalhyggen ska helt undvikas. Om avverkningar ska göras ska det ske med plockhuggning, i enlighet med den så kallade Lübeckmodellen.

Sammanfattning:
Det skogsbruk som bedrivs i Sverige är nästan enbart kalhyggesbruk. Skogsnäringen pekar på att det är klimatsmart att öka uttaget av träråvara. Men forskningen visar att utsläppen av växthusgaser i samband med kalhyggesbruk är stora, så stora att det inte är givet att det är klimatsmart att tanka bilen med biodrivmedel baserat på skogsråvara. Nuvarande skogsbruk är också en katastrof för den biologiska mångfalden. Detta tillsammans gör att vi måste ändra inriktningen på svenskt skogsbruk. Lämpligt är då att börja med statens eget skogsbolag, Sveaskog.

Motiv och bakgrund:
Det statliga skogsbolaget Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 procent av den svenska skogen. Under senare år har företaget varit mycket lönsamt och under en femårsperiod (2011-2016) delat ut sju miljarder kronor i utdelning till staten. Bolagets uppdrag är att "generera marknadsmässig avkastning".

Dagens skogsbruk bedrivs närmast uteslutande genom kalhyggesbruk, en metod som är förödande för den biologiska mångfalden men också orsakar stora utsläpp av växthusgaser i samband med avverkningen. Utsläppen kommer dels från grenar, rötter och toppar som bryts ner de närmaste åren efter avverkningen, dels genom att kol som varit bundet i marken frigörs.
Den ökade solinstrålningen bidrar också till att respirationen ökar, vilket även ökar mängden kol som frigörs.

Den vedertagna bilden av att virke från avverkad skog binder kol är också felaktig. 70-80 procent av all träråvara används idag i kortlivade produkter som efter kort tid eldas upp och bidrar till koldioxidutsläpp.

Vi kommer även fortsättningsvis att behöva använda träråvara till många produkter. Men med det tryck som nu finns på ökat uttag av biomassa är risken stor att skogslandet Sverige kommer att bli ett land av späda granar i raka rader. Utan blåbär, utan tjädrar, utan något liv att tala om. Och med tanke på de utsläpp som sker i samband med avverkningarna finns ingen garanti för att de sammantagna utsläppen av växthusgaser blir lägre.126

0

L