Motion nr:130 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Förbjud jordförbättring med avloppsslam
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Björn Idar och Elisabeth Rosenborg (bjorn.idar40@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att sprida kemikaliebemängt slam på våra åkrar måste förbjudas. Separata avloppssystem bör planeras in i framtida stora byggprojekt.

Sammanfattning:
Avloppsslam från våra reningsverk tillåts förgifta våra jordar, en orealistisk lösning på ett deponiproblem.

Motiv och bakgrund:
Att tillåta kemikaliebelastad fisk från Östersjön som hönsfoder vid ekologisk äggproduktion är förvånansvärt. Att fisken används vid laxodling är välkänt och kanske ekonomiskt försvarbart eftersom man kan välja bort laxen som föda. Att däremot betala höga priser för ekologiskt odlad mat, producerad på mark som är jordförbättrad med avloppsslam från kommunala reningsverk, är oacceptabelt. Att tillåta detta är ett svek mot våra barn, såväl som mot kommande generationer. Efter att ha betraktat en lista på vad som hamnar i våra reningsverk kan vem som helst få panikångest. Inte bara hushållskemikalier hamnar där utan även en viss mängd industriavfall.

Endast en bråkdel av kemikalier och tungmetaller kan tas omhand med modern teknik och tillgängliga ekonomiska medel. Östrogen från p-piller är ett intressant omdebatterat problem i Japan där avloppsvatten återanvänds som dricksvatten. En enda rimlig förklaring till denna skandalösa hantering är det gigantiska deponiproblemet. Ett alternativ skulle kunna vara att jordförbättra skogsmark efter kalhyggen. Problemet är påverkan på grundvattnet. Ett annat förslag är att komprimera och torka det för användning som isoleringsmaterial i hus. Frågan är vem som vill bo i dessa? Ett realistisk men avlägset alternativ är att förgasa det tillsammans med övrigt avfall i en så kallad plasmaprocess. Mer om detta i motion nr.75.130

2

2

0

L