Motion nr:139
Rubrik: Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Gertrud Ingelman (gertrud.ingelman@gmail.com)*
Ort:Göteborg
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Sverige riksdag ska fatta beslut om en statlig investeringsbank för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.
Företag, regioner och kommuner ska kunna låna pengar för gröna investeringar till låg ränta.

Sammanfattning:
För att genomföra omställningen till ett fossilfritt samhälle behövs stora satsningar på infrastruktur och utbyggnad av förnybar energi. För att kunna genomföra de investeringar som behövs för att undvika framtida klimatkatastrofer behöver dessa investeringar genomföras så snabbt som möjligt. Därför behövs en statlig investeringsbank som lånar ut till låg ränta till företag, regioner och kommuner så de snabbare kan genomföra satsningar som minskar fossila utsläpp.

Motiv och bakgrund:
För att klara övergången till fossilfritt Sverige står vi inför ett oerhört stort behov av kapital för investeringar och därför behövs en statlig investeringsbank för att bygga ut och rusta upp järnvägar, elektrifiera transportsektorn, producera förnybar energi och fasa ut fossil användning i industri och bostadssektorn m.m.

Klimatforskaren Kevin Anderson hävdar att Sveriges nu antagna klimatmål inte är i närheten av vad som behövs för att nå Parismålen. Han uttrycker att "ett rimligare mål för Sverige vore 75 procent minskning till 2025 och att koldioxidutsläppen från energianvändningen i princip måste vara helt borta till 2035 – detta för att i alla fall ligga i linje med tvågradersmålet som i sig kommer vara katastrofalt för stora delar av världen". http://effektmagasin.se/kevin-anderson-darfor-ar-det-avgorande-vilket-uppdrag-det-klimatpolitiska-radet-far/

Det innebär att Sverige behöver växla upp investeringarna för att nå ett fossilfritt samhälle till en mycket högre nivå och därför behövs en specialinrättad statlig investeringsbank som till låga räntor kan låna ut till företag, regioner och kommuner.139

0

L