1
Motion nr:14
Rubrik: Bygg om Sverige för tåg
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2017-10-21
Motionär:Hans Sternlycke (hans.sternlycke@netatonce.net)*
Ort:Mölndal
Organisation:Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Sätt upp mål för vilket restidsavstånd och vilken turtäthet kommuncentra skall ha till regioncentra, och när det skall förverkligas. Planera järnvägsinvesteringarna efter det.
Gör motsvarande för regioncentras förbindelser med närmaste stora stad.
Investera en procent av BNP varje år för att bygga om Sverige för tåg.

Sammanfattning:
Investeringarna i järnväg bör fyrdubblas till en procent av BNP, som i järnvägens barndom, för att bygga om Sverige för tåg. Pengarna kan lånas upp. En investeringsplan bör göras upp för för att nå uppgjorda önskemål om turutbud och restider från alla kommuncentra till regioncentra och vidare till storstäder.

Motiv och bakgrund:
Sverige har sedan femtiotalet planerats för bil, medan järnväg lagts ner. Transporterna står för en tredjedel av klimatutsläppen. När vi nu planerar för ett fossilfritt Sverige tänker man fortfarande väg. När det finns eldriven järnväg.

Man tänker sig bygga om vägarna till elvägar för att kunna driva lastbilarna från tråd. Men gummihjul ger flerdubbla energiförbrukningen och förslitning av vägen mot järnvägshjul mot räls. Man tänker sig självkörande elbilar, när bilen tar halva stadsytan och förlänger avstånden med en tredjedel. Det kostar energi och markytor att bygga infrastruktur. En dubbelspårig järnväg ger samma kapacitet som 16 motorvägsfiler. Trafikverket skriver att vi måste våga prioritera och lägga ner väg och köra buss i stället, när det ger dubbla restiden mot en bra tågförbindelse.

Vi borde avsluta vägtänkande och inte jämföra en modern väg med en illa underhållen järnväg byggd runt förrförra sekelskiftet. Det är järnvägen som har utvecklingspotentialen, inte vägen. Vi bör bygga om Sverige för tåg.

Då bör alla existerande järnvägar rustas upp till modern standard, och många av de järnvägar som rivits återuppbyggas. Kanske bör också järnvägar mellan befolkningscentra som aldrig kommit till stånd nybyggas.

Måltal bör sättas på restider och turtäthet. Kanske skall man sträva efter att från varje kommuncentrum nå regioncentra på en halvtimme, och att tåg skall gå var timme från sex morgonen till elva på kvällen. Då får regioncentra ett befolkningsunderlag som väl kan mäta sig med en stor stad. Från varje regioncentra bör man i sin tur nå ett storstadscentra på ytterligare en timme. Dessa storstadscentra bör sedan förbindas med höghastighetstbanor.

Bebyggelsen bör planeras efter tio minuters gångavstånd till närmsta station. Inom en kilometers radie kan rymmas 15 000 invånare med villabebyggelse. Behövs mer byggbar mark öppnas ett nytt stationssamhälle. Det kan också användas för att ge medel upprustning eller nybyggnad av järnväg.

För de banor som behöver upprustas eller byggas nya bör man göra det i hela bansträckningen i ett svep för att få låga kostnader och snabb resenytta. En tidsplan bör upprättas och följas för vilka projekt som är lönsammast eller angelägnats att utföra. Byggandet bör hålla en jämn volym över åren och finansieringen vara långsiktig. Stora projekt bör drivas av projektbolag och medlen lånas upp. En lämplig investeringsvolym för att bygga om Sverige för tåg kan vara en procent av BNP varje år. Nu är järnvägsinvesteringarna bara en kvarts procent. Det kräver en massiv ökning antalet yrkeskunniga.14

1

0

L