1
Motion nr:147
Rubrik: Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Jan-Olof Strindlund (strindlundjanolof@gmail.com)*
Ort:Sundsvall
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
1. Klimatriksdagen skapar ett dokument med senaste vetenskapliga fakta om klimatförändringar och dess följder.
2. Samtliga partier ombeds acceptera eller kommentera dokumentets innehåll.
3. Partiernas svar offentliggörs.

Sammanfattning:
Ett försök att få samtliga partier att erkänna de akuta riskerna med fortsatt klimatförändring.

Motiv och bakgrund:
En stor majoritet av svenskar, från alla partier, har uttalat att klimatfrågan är viktig och att de är oroade för ett förändrat klimat. Många anser det vara vår tids ödesfråga.
Etablerade politiker har oftast nått sin position genom krav på olika standardhöjningar och löften om "förbättringar". Jag är rädd för att årets valdebatt riskerar att följa det etablerade mönstret. Att ingen toppolitiker vill riskera sin ställning genom att prata om nödvändiga åtgärder för att stoppa jordens uppvärmning.
Klimatfrågan bör frikopplas från det vanliga tävlandet om väljarnas gunst.
Det skulle kunna ske genom att Klimatriksdagen skapar ett dokument som uttrycker kännedom, (erkännande?) av följderna med fortsatt CO2 utsläpp, och en vilja att aktivt verka för att leda Sverige till en hållbar framtid, även om det innebär att restriktioner som begränsar medborgarnas nuvarande livsstil och förmåner måste införas. Ett väl formulerat dokument skulle vara en bra bakgrund till övrig valdebatt.
Jag föreslår:
-att Klimatriksdagen formulerar ett dokument som utvecklar ovanstående tankar;
-att Klimatriksdagen erbjuder samtliga partier att acceptera dokumentets budskap och att skriva under på att partiet i regeringsställning kommer att genomföra, och i opposition stötta, de klimatskyddande åtgärder som fordras för att hindra klimatförändring;
-att Klimatriksdagen offentliggör partiernas ställningstagande till dokumentet;
-att Klimatriksdagen följer upp dokumentets efterlevnad och bidrar till opposition om avsteg görs.147

0

L