Motion nr:165
Rubrik: Reklamfritt på nätet
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Roger Bydler (roger.bydler@relatio.se)*
Ort:NAcka
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att ingen nätbaserad reklam får riktas till enskilda individer utan deras godkännande.
och att överträdelser ska ge ”drabbade” individer rätt till skadestånd.

Sammanfattning:
De dominerande nätbaserade företagen som Google, Amazon, Facebook m.fl. får merparten av sina intäkter från reklam de säljer. Reklamen har blivit allt mer individanpassad utifrån de profiler företagen tar fram från våra sökningar och inlägg via deras plattformar. Vi har alltså ingen möjlighet att själva välja vilken reklam vi vill ta del av. Många vill över huvud taget inte få reklaminslag när de går ut på nätet.

Motiv och bakgrund:
Reklam utgår från att påverka våra köpbeteenden och förstås att vi ska köpa mera. I traditionella medier är det i stort sett samma typ av reklam som vi har sett under lång tid. Digitala medier använder algoritmer som gör att reklam vi möter blir allt mer anpassad efter vem vi är och inte minst vilka behov vi har. Nätbaserad reklam anpassas via dessa algoritmer automatiskt utifrån vad en individ söker på nätet, ger uttryck för på Facebook eller ”gillar” eller ”inte gillar”.

De dominerande nätbaserade företagen som Google, Amazon, Facebook m.fl. får merparten av sina intäkter från reklam de säljer. Vi har idag ingen möjlighet att själva välja vilken reklam vi vill ta del av. När vi går in på en sajt, en nätbaserad tidning eller vad det nu är så kommer dessa reklaminslag.

Eftersom vår konsumtion är en av de dominerande utsläppskällorna, måste våra konsumtionsmönster ändras radikalt. Vi orsakar idag utsläpp motsvarande 11 ton CO2e per person och år. För att klara max 2 graders global uppvärmning, som Parisavtalet stipulerar som den gränsen vi inte får överskrida, måste vi enligt Naturvårdsverket ner till under 2 ton per person och år. Reklamen är därför en viktig del i ändrade konsumtionsmönster. Den måste mer eller mindre bort och definitivt inte påtvingas oss. Många vill över huvud taget inte få reklaminslag när de går ut på nätet.165

0

L