Motion nr:167 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Intensivkurs med fokus på ledarskap och etiska aspekter av klimatfrågan
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-04-03
Motionär:Bo Franzén, Aina Hagberg (bshf57@gmail.com)*
Ort:Nacka
Organisation:Nätverket Folk och Frö i Kalmar
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till regeringen att MSB ska få uppdraget att utveckla en intensivkurs för politiker och andra beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet: ”Klimatfrågan ur ett ekologiskt, psykologiskt och etiskt perspektiv för ett kompetent ledarskap”. Syftet med kursen är att lägga grunden för ett strategiskt ledarskap för den kommande omställningsprocessen.

Sammanfattning:
Klimatriksdagen uppmanar regeringen att öronmärka medel för att skapa en intensivkurs för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet. Syftet är att ge stöd för utveckling av ett strategiskt ledarskap med klokare beslut för omställningsprocessen.
Intensivkursen innehålla följande delar: Det stora perspektivet på jorden geologiskt och ekologiskt. Människans grundläggande mentala funktioner och hur dessa inverkar på förmågan att utveckla ett strategiskt ledarskap och fatta kloka beslut. Det etiska perspektivet som berör vårt ansvar gentemot kommande generationer.

Motiv och bakgrund:
”Det största problemet vi har är inte klimatfrågan eller något annat miljöproblem eller fattigdomen i världen. Det största problemet är att vi saknar en insikt hos ledarskapet i hur dessa problem hänger samman och även en strategisk kompetens att skapa en vision av ett hållbart samhälle och steg för steg leda ett genomtänkt arbete för att skapa detta hållbara samhälle” (fri sammanfattning av Karl-Henrik Robèrt's uttalande i Annandagsmorgon i P1 den 2 april 2018).
Vi lever i en kultur, som är helt inpräntad i oss. Då vi ställs inför nya utmaningar och problem vill vi lösa dem med våra invanda mönster för problemlösning. Fungerar inte det och vi drabbas av stress kopplas våra uråldriga automatiska beteenden på för att lösa situationen. Detta gäller även för våra politiker och andra ledare.
Även om vår kunskap idag är stor så måste vi vara ödmjuka inför naturens komplexitet och våra mentala begränsningar. Vi står inför en unik situation i mänsklighetens historia. Hotet om den globala uppvärmningen frammanar vårt inbyggda mentala försvarssystem och istället för handling uppstår förnekande och prokrastinering. Dessa försvarssystem hålls uppe av att de direkta konsekvenserna kan vara svåra att se och de drabbar någon annan - de som lever långt borta nu och de som lever någon gång i framtiden.
Tack vare omfattande modern psykologisk och neuropsykologisk forskning vet idag ganska mycket om basala mentala funktioner och vanliga tankefällor. I hur stor utsträckning är en politikers eller en företagsledares invanda ideologiska och/eller strategiska sätt att tänka ett hinder för ett effektivt strategiskt ledarskap för den omfattande omställning som nu krävs?
Genom att utveckla intensivkursen ”Klimatfrågan ur ett ekologiskt, psykologiskt och etiskt perspektiv för ett kompetent ledarskap”, primärt för ovan nämnda grupper, skapas bättre möjligheter för att ta nödvändiga och kloka beslut utifrån ett etiskt och strategiskt grundperspektiv i frågor om klimat och hållbar utveckling. Kursen ska utformas så att deltagarna genom praktiska övningar blir medvetna om vanliga tankefällor, eventuella egna ”låsningar” i invanda lösnings- och tankemönster samt eventuella brister i strategisk kompetens inom området.
Kursen bör utformas av en arbetsgrupp i samråd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Etikrådet (Sveriges Psykologförbunds organ för yrkesetiska frågor med både rådgivande och utredande funktion). Gruppen bedömer behovet av ytterligare expertis inom etik, psykologi och ledarskap. Den naturvetenskapliga översikten kan planeras i samråd med något universitet (t.ex. BTH), SMHI och Naturvårdsverket. Kursen kan även fungera som en introduktion till en fördjupningskurs.

Intensivkursen som vi föreslår bör innehålla följande delar:

1. Det stora perspektivet på geologi, evolution och ekologi, med tyngdpunkt på planetära gränser och dagens stora problemområden.
2. Människans grundläggande mentala funktioner och hur dessa inverkar på förmågan att fatta bra beslut och utveckla ett strategiskt ledarskap för hållbar omställning. Vilka mentala barriärer och faktorer påverkar mig när jag tar beslut och rationaliserar mitt handlande? Hur fungerar jag som strategisk ledare för en systemomställning?
3. Det etiska perspektivet. Hur lever jag upp till mitt ansvar gentemot kommande generationer och hur kan jag ta bättre beslut för att bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle?

Referenser:
http://sverigesradio.se/sida/tabla.aspx?programid=132 https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/strategisk-hallbar-utveckling/
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow. (2011).
Per Espen Stoknes. What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming (2015)
Billy Larsson. Psykologtidningen 2013, nr 9. Essä: Hur kan psykologisk kunskap bidra i klimatfrågan?167

2

2

0

L