Motion nr:17 version nr: 5Välj version:
Rubrik: Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar: Lagra CO2 i marken!
Ämnesområde: Global rättvisa
Inskickad: 2018-04-03
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Uppdra åt UD att genom EU arbeta med FN-konventionen mot ökenspridning för att odla upp öknar i syfte att lagra kol i marken och bereda utkomstmöjligheter för befolkningar. I EU samlas en mängd organiskt avfall in, som kan användas i dessa syften.

Sammanfattning:
Konflikter kring vattentillgångar och mark för odling kommer att öka i öknar och halvöknar. En rättvis fördelning av vatten och mark bör underlättas. I öknar och halvöknar skulle ett cirka 20 cm tjockt kompostlager kunna fungera så att det både samlar in och bevarar vatten samt multnar till matjord. Ett sådant lager skulle kunna bildas genom att använda organiskt avfall. Stora mängder organist avfall samlas in i EU. UD bör få i uppgift att genom EU arbeta med FN-konventionen mot ökenspridning så att vårt organiska avfall kan bidra till livsmöjligheter för befolkningar i halvöknar och öknar.

Motiv och bakgrund:
I Sverige och EU eldar vi i stor utsträckning upp organiskt avfall. För varje ton bomull som eldas upp tillförs atmosfären nästan 1,5 ton CO2. Du har läst eller hört om stora klädkedjor, som eldar upp osålda bomullskläder. Sådant organiskt avfall skulle kunna användas för att ge utkomstmöjligheter åt befolkningar i öknar och halvöknar. Sverige och EU har anslutit sig till FNs konvention mot ökenspridning. Arbetet med den konventionen har Sverige överlåtit på EU. UD bör därför få i uppgift att genom EU få till stånd en användning av tillämpligt avfall för att bidra till rättvisa förhållanden i områden som lider av brist på matjord och vattenbrist för odling. Konflikterna kring mark och vatten ligger nära till hands i dessa områden. Jag har utvecklat dessa tankar i en artikel i tidskriften AMBIO. Där finns uppskattningar av kostnader, transporter, sparade CO2-utsläpp, inlagrat CO2 under mer än 100 år etc. Om dessa ideer tillämpas så innebär det inte bara att människor får bättre levnadsomständigheter utan också att CO2 i atmosfären minskas. Se bilagan!Bilaga: 10.1007_s13280-016-0822-5.pdf

17

5

5

0

L