Motion nr:173 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Maria Jangsten, Hartmut Bohlen, Bertil Mark, Kent Andersson (mariajangsten@gmail.com)*
Ort:Göteborg
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Lagstiftning som förbjuder sotande fackling för industrierna i Sverige.

Sammanfattning:
I Sverige finns ingen lagstiftning som reglerar industriernas fackling. Det finns däremot i Tyskland och Österrike. Där kallas den TA-luft, är ett komplement till deras befintliga miljölag och föreskriver en förbränningsgrad på 99,9 %. En liknande lag i Sverige skulle innebära att mer modern teknik måste installeras där man kan använda ett fackelsystem som gör utsläppen från förbränningen renare, eliminerar buller och fackelsken och istället för att släppa ut onyttjad energi till omgivningen, tar tillvara på fackelgasen i form av kraftvärme. Dessa tekniker finns i Texas, Louisiana och Taiwan.

Motiv och bakgrund:
Fackling används främst i tre sammanhang; i samband med oljeutvinning, där gas kommer upp ur marken och i vissa processindustrier. Gasfacklingen i världen orsakar 250 till 400 miljoner ton CO2 utsläpp. I processindustrin är facklingen är ett säkerhetssystem som används för att förbränna produktionsöverskottet vid driftstopp. Detta är dock ett föråldrat system från 1960-talet då gas inte kostade så mycket och denna förbränning orsakar oftast stora mängder sot då fackelutrustningen saknar tillräcklig förbränningskapacitet.
Industrier i Sverige måste ha en miljödom från Miljödomstolen vilken reglerar den miljöpåverkan de får orsaka. Efterlevnaden av denna miljödom sker genom egenkontroll och med Länsstyrelsen som den granskande myndigheten. Denna miljödom ligger till grund för hur industrierna får agera vid olika miljöpåverkande händelser i sin verksamhet och det är inte i första hand Miljöbalken som styr huruvida dessa händelser tillåts ske och vilken konsekvens de får. Beroende på hur miljödomen för industrin i fråga har författats vad det gäller olika miljöpåverkande händelser kan det innebära att industrierna får dispens för utsläpp som genom Miljöbalkens lagar hade inneburit skäl till rättslig granskning.
Ett exempel på en miljöpåverkande händelse som regleras genom industriernas miljödom, och som således kan tillåtas ske utan konsekvens, är sotande fackling vid driftstopp. Sotande fackling orsakar luftburna utsläpp som har en negativ klimatpåverkan i form av koldioxid, samt även utsläpp som kolmonoxid, sot, partiklar P10 och P2,5, cancerogen och DNA-påverkande PAH samt buller vilka har en stor miljöpåverkan. Teknik som helt eliminerar behovet av sotande fackling finns och kallas BAT (best available technology). Denna teknik kan ersätta den föråldrade fackelsystemteknik som kommer från 1960-talet och inte har uppdaterats sedan dess. Tyvärr innebär det inte, trots att sotfri BAT finns, att industrierna investerar i denna teknik av god vilja. Sotande fackling är av denna anledning fortfarande ett faktum i Sverige år 2018, trots att industriernas miljödomar skärps varje år och att även Länsstyrelsen sätter press på industrierna. En lagstiftning som förbjuder sotande fackling är därför nödvändig för att industrierna skall installera BAT och klimatet och miljön skall bli av med denna helt onödiga belastning.
Utvecklingen av en hållbar industri innebär att de råvaror som industrierna använder måste bli helt förnyelsebara för att klimatmålen skall kunna nås. Fackling innebär, förutom en enorm belastning i form av buller, ljussken och utsläpp till luft, ett enormt slöseri med råvaror. Då produktionen givetvis inte går att rädda vid driftstopp är förbränning nödvändig, men det finns då tekniker som kan ta till vara på energin istället för att släppa ut den till omgivning. Ett förbud mot sotande fackling medför att hantering av produktion vid driftstopp kan hanteras på ett mer hållbart sätt, då det inte längre enbart handlar om kvittblivning.
Sverige är en av de ledande nationerna globalt vad det gäller miljö- och klimatarbetet. Det faktum att sotande fackling tillåts ske i Sverige, när det finns ett flera länder där det är strikt förbjudet och leder till böter, visar att vår ledarroll är bristfällig. Inom EU finns det dessutom direktiv för de utsläpp som sotande fackling orsakar, med gränsvärden som överskrids rejält vid sotande fackling. Sverige misslyckas alltså att leva upp till dessa direktiv i och med att det inte finns en lagstiftning som förbjuder sotande fackling.

Länkar:
https://www.expressen.se/gt/jattelagor-nar-industrin-tvingades-fackla-i-kvall/

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/tekniskt-fel-bakom-svart-r%C3%B6k-1.1030535

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/ljusan-l%C3%A5ga-i-stenungsund-1.637712

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/miljonbelopp-g%C3%A5r-f%C3%B6rlorat-f%C3%B6r-borealis-1.2460230Bilaga: Bilder-Sotande-Fackling.pdf

173

2

2

0

L