Motion nr:176
Rubrik: Gröna remsor för insekter och småfåglar
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Susanne Gerstenberg, Gunaino Enqvist, Lennart Johansson (susanne.gerstenberg@telia.com)*
Ort:Laholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Genom statligt bidrag och lagstiftning:
jordbrukare måste
- lämna gröna remsor på stora åkrar ca varje 100 meter
och även
- skydda fälten mot vägarna med gröna remsor/buskage

Sammanfattning:
Småfåglar flyger inte gärna över öppna ytor av rädsla för rovfåglar. De behöver skydd ca varje 100 meter. Grönytor/buskage som avbrott i dagens stora monokulturer ökar dessutom insektmångfalden som är förutsättningen för pollinering och småfågelmat.
Buskage håller åkerjorden på plats vid höst-, vinter- och vårstormar.
Försök med gröna remsor har gjorts i södra Halland 2017.

Motiv och bakgrund:
Insektdöden har pågått i decennier. Kletiga bilrutor är ett minne blott. En anledning är vårt storskaliga industriella jordbruk med kemikalieanvändning som tar död på de så kallade skadedjuren men också på de nyttiga insekterna som är avgörande för pollineringen. Minskningen av småfåglarna är alarmerande och är ett tecken på att inte bara deras livsförutsättning förstörs utan även människornas.
Lösningen är ekologiskt jordbruk som från vissa håll ifrågasätts. Övergången till ett kemikaliefritt jordbruk sker inte i en handvändning (jfr artiklar av Gunnar Rundgren). Att minska åker- och jordförstörelsen genom gröna remsor kan anses som ett steg i rätt riktning.176

0

L